Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2007. gada 28. marts - Brisele

12. Ar Berlīnes Deklarāciju saistītie pasākumi (debates)
Stenogramma

Padomes un Komisijas paziņojumi: Ar Berlīnes Deklarāciju saistītie pasākumi

Angela Merkel (Padomes pašreizējā priekšsēdētāja) un José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās: Joseph Daul PPE-DE grupas vārdā, Martin Schulz PSE grupas vārdā, Graham Watson ALDE grupas vārdā, Cristiana Muscardini UEN grupas vārdā, Monica Frassoni Verts/ALE grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Jens-Peter Bonde IND/DEM grupas vārdā, Bruno Gollnisch ITS grupas vārdā, Jim Allister, pie grupām nepiederošs deputāts, Hartmut Nassauer, Edite Estrela, Silvana Koch-Mehrin, Konrad Szymański, Johannes Voggenhuber, Roberto Musacchio, Vladimír Železný, Timothy Kirkhope, Bernard Poignant, Andrew Duff, Mario Borghezio, Rebecca Harms, Pedro Guerreiro, Antonio Tajani, Stephen Hughes, Bronisław Geremek, Angela Merkel, Mirosław Mariusz Piotrowski, József Szájer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Íñigo Méndez de Vigo un Ioannis Varvitsiotis.

SĒDI VADA: Luisa MORGANTINI
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās: Margie Sudre, Bogusław Sonik, Elmar Brok un José Manuel Barroso.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika