Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 28 marca 2007 r. - Bruksela

12. Następstwa deklaracji berlińskiej (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Następstwa deklaracji berlińskiej

Angela Merkel (urzędująca przewodnicząca Rady) i José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE-DE, Martin Schulz w imieniu grupy PSE, Graham Watson w imieniu grupy ALDE, Cristiana Muscardini w imieniu grupy UEN, Monica Frassoni w imieniu grupy Verts/ALE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Jens-Peter Bonde w imieniu grupy IND/DEM, Bruno Gollnisch w imieniu grupy ITS, Jim Allister niezrzeszony, Hartmut Nassauer, Edite Estrela, Silvana Koch-Mehrin, Konrad Szymański, Johannes Voggenhuber, Roberto Musacchio, Vladimír Železný, Timothy Kirkhope, Bernard Poignant, Andrew Duff, Mario Borghezio, Rebecca Harms, Pedro Guerreiro, Antonio Tajani, Stephen Hughes, Bronisław Geremek, Angela Merkel, Mirosław Mariusz Piotrowski, József Szájer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Íñigo Méndez de Vigo i Ioannis Varvitsiotis.

PRZEWODNICTWO: Luisa MORGANTINI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Margie Sudre, Bogusław Sonik, Elmar Brok i José Manuel Barroso.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności