Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 28 martie 2007 - Bruxelles

12. Urmări ale declaraţiei de la Berlin (dezbatere)
Stenograma

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Urmări ale declaraţiei de la Berlin

Angela Merkel (Preşedinta în exerciţiu a Consiliului) şi José Manuel Barroso (Preşedintele Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Joseph Daul, în numele Grupului PPE-DE, Martin Schulz, în numele Grupului PSE, Graham Watson, în numele Grupului ALDE, Cristiana Muscardini, în numele Grupului UEN, Monica Frassoni, în numele Grupului Verts/ALE, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Jens-Peter Bonde, în numele Grupului IND/DEM, Bruno Gollnisch, în numele Grupului ITS, Jim Allister, neafiliat, Hartmut Nassauer, Edite Estrela, Silvana Koch-Mehrin, Konrad Szymański, Johannes Voggenhuber, Roberto Musacchio, Vladimír Železný, Timothy Kirkhope, Bernard Poignant, Andrew Duff, Mario Borghezio, Rebecca Harms, Pedro Guerreiro, Antonio Tajani, Stephen Hughes, Bronisław Geremek, Angela Merkel, Mirosław Mariusz Piotrowski, József Szájer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Íñigo Méndez de Vigo şi Ioannis Varvitsiotis.

PREZIDEAZĂ: Luisa MORGANTINI
Vicepreşedintă

Au intervenit: Margie Sudre, Bogusław Sonik, Elmar Brok şi José Manuel Barroso.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate