Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 28. marec 2007 - Bruselj

12. Nadaljevanje Berlinske izjave (razprava)
Dobesedni zapis

Izjavi Sveta in Komisije: Nadaljevanje Berlinske izjave

Angela Merkel (predsedujoča Svetu) in José Manuel Barroso (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Joseph Daul v imenu skupine PPE-DE, Martin Schulz v imenu skupine PSE, Graham Watson v imenu skupine ALDE, Cristiana Muscardini v imenu skupine UEN, Monica Frassoni v imenu skupine Verts/ALE, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, Jens-Peter Bonde v imenu skupine IND/DEM, Bruno Gollnisch v imenu skupine ITS, Jim Allister samostojni poslanec, Hartmut Nassauer, Edite Estrela, Silvana Koch-Mehrin, Konrad Szymański, Johannes Voggenhuber, Roberto Musacchio, Vladimír Železný, Timothy Kirkhope, Bernard Poignant, Andrew Duff, Mario Borghezio, Rebecca Harms, Pedro Guerreiro, Antonio Tajani, Stephen Hughes, Bronisław Geremek, Angela Merkel, Mirosław Mariusz Piotrowski, József Szájer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Íñigo Méndez de Vigo in Ioannis Varvitsiotis.

PREDSEDSTVO: Luisa MORGANTINI
podpredsednica

Govorili so Margie Sudre, Bogusław Sonik, Elmar Brok in José Manuel Barroso.

Razprava se je zaključila.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov