Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 28 mars 2007 - Bryssel

12. Uppföljning av Berlinförklaringen (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Uppföljning av Berlinförklaringen

Angela Merkel (rådets tjänstgörande ordförande) och José Manuel Barroso (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Joseph Daul för PPE-DE-gruppen, Martin Schulz för PSE-gruppen, Graham Watson för ALDE-gruppen, Cristiana Muscardini för UEN-gruppen, Monica Frassoni för Verts/ALE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Jens-Peter Bonde för IND/DEM-gruppen, Bruno Gollnisch för ITS-gruppen, Jim Allister, grupplös, Hartmut Nassauer, Edite Estrela, Silvana Koch-Mehrin, Konrad Szymański, Johannes Voggenhuber, Roberto Musacchio, Vladimír Železný, Timothy Kirkhope, Bernard Poignant, Andrew Duff, Mario Borghezio, Rebecca Harms, Pedro Guerreiro, Antonio Tajani, Stephen Hughes, Bronisław Geremek, Angela Merkel, Mirosław Mariusz Piotrowski, József Szájer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Íñigo Méndez de Vigo och Ioannis Varvitsiotis.

ORDFÖRANDESKAP: Luisa MORGANTINI
Vice talman

Talare: Margie Sudre, Bogusław Sonik, Elmar Brok och José Manuel Barroso.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy