Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 28 март 2007 г. - Брюксел

13. Засилване на съгласуваността на практиките за контрол на нивото на ЕС (разискване)
Пълни стенографски протоколи

въпрос за устен отговор (O-0125/2007), зададен от Pervenche Berès, от името на комисията ECON, към Съвета: Засилване на съгласуваността на практиките за контрол на нивото на ЕС (B6-0010/2007)

въпрос за устен отговор (O-0126/2007) зададен от Pervenche Berès, от името на комисията ECON, към Комисията: Засилване на съгласуваността на практиките за контрол на нивото на ЕС (B6-0449/2006)

Pervenche Berès разви въпросите, изискващи устен отговор.

Günter Gloser (действащ председател на Съвета) и Charlie McCreevy (член на Комисията) отговориха на въпросите.

Изказаха се: Karsten Friedrich Hoppenstedt, от името на групата PPE-DE, Joseph Muscat, от името на групата PSE, Margarita Starkevičiūtė, от името на групата ALDE, Piia-Noora Kauppi и Charlie McCreevy.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност