Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 28. marts 2007 - Bruxelles

13. Tilsynspraksis på EU-plan (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Mundtlig forespørgsel (O-0125/2007) af Pervenche Berès for ECON til Rådet: Yderligere konvergens i tilsynspraksis på EU-plan (B6-0010/2007)

Mundtlig forespørgsel (O-0126/2007) af Pervenche Berès for ECON til Kommissionen: Yderligere konvergens i tilsynspraksis på EU-plan (B6-0449/2006)

Pervenche Berès begrundede de mundtlige forespørgsler.

Günter Gloser (formand for Rådet) og Charlie McCreevy (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

Talere: Karsten Friedrich Hoppenstedt for PPE-DE-Gruppen, Joseph Muscat for PSE-Gruppen, Margarita Starkevičiūtė for ALDE-Gruppen, Piia-Noora Kauppi og Charlie McCreevy.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik