Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 28 mars 2007 - Bryssel

13. Ytterligare harmonisering av tillsynsmetoder på gemenskapsnivå (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Muntlig fråga (O-0125/2007) från Pervenche Berès, för utskottet ECON, till rådet: Ytterligare harmonisering av tillsynsmetoder på gemenskapsnivå (B6-0010/2007)

Muntlig fråga (O-0126/2007) från Pervenche Berès, för utskottet ECON, till kommissionen: Ytterligare harmonisering av tillsynsmetoder på gemenskapsnivå (B6-0449/2006)

Pervenche Berès utvecklade de muntliga frågorna.

Günter Gloser (rådets tjänstgörande ordförande) och Charlie McCreevy (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna..

Talare: Karsten Friedrich Hoppenstedt för PPE-DE-gruppen, Joseph Muscat för PSE-gruppen, Margarita Starkevičiūtė för ALDE-gruppen, Piia-Noora Kauppi och Charlie McCreevy.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy