Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2267(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0067/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0067/2007

Συζήτηση :

PV 28/03/2007 - 14
CRE 28/03/2007 - 14

Ψηφοφορία :

PV 29/03/2007 - 8.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0097

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 28 Μαρτίου 2007 - Βρυξέλλες

14. Το μέλλον του Κοσσυφοπεδίου και ο ρόλος της ΕΕ (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με το μέλλον του Κοσσυφοπεδίου και το ρόλο της ΕΕ [2006/2267(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Joost Lagendijk (A6-0067/2007)

Ο Joost Lagendijk παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Günter Gloser (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Olli Rehn (Μέλος της Επιτροπής)

Παρεμβαίνουν οι Erika Mann (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Csaba Sándor Tabajdi, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Lapo Pistelli, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Brian Crowley, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Gisela Kallenbach, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tobias Pflüger, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, και Alojz Peterle.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mechtild ROTHE
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Hannes Swoboda, Jelko Kacin, Hanna Foltyn-Kubicka, Erik Meijer, Doris Pack, Jan Marinus Wiersma, Andrzej Tomasz Zapałowski, Αδάμος Αδάμου, Francisco José Millán Mon, Adrian Severin, Ιωάννης Κασουλίδης, Józef Pinior, Peter Šťastný, Monika Beňová και Olli Rehn.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.03.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου