Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 28 март 2007 г. - Брюксел

15. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
Пълни стенографски протоколи

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат внимание на Парламента за въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания, съгласно член 144 от Правилника за дейността:

Zita Pleštinská, Martin Schulz, Marios Matsakis, Hanna Foltyn-Kubicka и Věra Flasarová.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pierre MOSCOVICI
Заместник-председател

Jim Allister, Атанас Папаризов, Czesław Adam Siekierski, Marco Cappato, Mario Borghezio, Bairbre de Brún, Мартин Димитров, John Attard-Montalto, Danutė Budreikaitė, Milan Gaľa, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Brian Crowley, Laima Liucija Andrikienė, Jörg Leichtfried, Avril Doyle, Neena Gill, Robert Evans, Carlo Fatuzzo и Димитър Стоянов относно нарушение на правилника (председателят му отне думата, тъй като това изказване не представляваше бележка относно нарушение на правилника).

Правна информация - Политика за поверителност