Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 28. března 2007 - Brusel

15. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
Doslovné záznamy

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležitou politickou otázku, přednesli podle článku 144 jednacího řádu jednominutový projev:

Zita Pleštinská, Martin Schulz, Marios Matsakis, Hanna Foltyn-Kubicka a Věra Flasarová.

PŘEDSEDNICTVÍ: Pierre MOSCOVICI
místopředseda

Jim Allister, Atanas Paparizov, Czesław Adam Siekierski, Marco Cappato, Mario Borghezio, Bairbre de Brún, Martin Dimitrov, John Attard-Montalto, Danutė Budreikaitė, Milan Gaľa, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Brian Crowley, Laima Liucija Andrikienė, Jörg Leichtfried, Avril Doyle, Neena Gill, Robert Evans, Carlo Fatuzzo a Dimitar Stoyanov s procesní námitkou (předseda poslanci odejmul slovo, protože vystoupení se netýkalo procesní námitky).

Právní upozornění - Ochrana soukromí