Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 28. marts 2007 - Bruxelles

15. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 144:

Zita Pleštinská, Martin Schulz, Marios Matsakis, Hanna Foltyn-Kubicka og Věra Flasarová.

FORSÆDE: Pierre MOSCOVICI
næstformand

Jim Allister, Atanas Paparizov, Czesław Adam Siekierski, Marco Cappato, Mario Borghezio, Bairbre de Brún, Martin Dimitrov, John Attard-Montalto, Danutė Budreikaitė, Milan Gaľa, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Brian Crowley, Laima Liucija Andrikienė, Jörg Leichtfried, Avril Doyle, Neena Gill, Robert Evans, Carlo Fatuzzo og Dimitar Stoyanov med en bemærkning til forretningsordenen (formanden fratog ham ordet, fordi der ikke var tale om en bemærkning til forretningsordenen).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik