Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 28. märts 2007 - Brüssel

15. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
CRE

Vastavalt kodukorra artiklile 144 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Zita Pleštinská, Martin Schulz, Marios Matsakis, Hanna Foltyn-Kubicka ja Věra Flasarová.

ISTUNGI JUHATAJA: Pierre MOSCOVICI
asepresident

Jim Allister, Atanas Paparizov, Czesław Adam Siekierski, Marco Cappato, Mario Borghezio, Bairbre de Brún, Martin Dimitrov, John Attard-Montalto, Danutė Budreikaitė, Milan Gaľa, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Brian Crowley, Laima Liucija Andrikienė, Jörg Leichtfried, Avril Doyle, Neena Gill, Robert Evans, Carlo Fatuzzo ja Dimitar Stoyanov, et viidata kodukorrale (asepresident katkestas teda, kuna sõnavõtus ei viidatud kodukorrale).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika