Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 28 maart 2007 - Brussel

15. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
CRE

Uit hoofde van artikel 144 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Zita Pleštinská, Martin Schulz, Marios Matsakis, Hanna Foltyn-Kubicka en Věra Flasarová.

VOORZITTER: Pierre MOSCOVICI
Ondervoorzitter

Jim Allister, Atanas Paparizov, Czesław Adam Siekierski, Marco Cappato, Mario Borghezio, Bairbre de Brún, Martin Dimitrov, John Attard-Montalto, Danutė Budreikaitė, Milan Gaľa, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Brian Crowley, Laima Liucija Andrikienė, Jörg Leichtfried, Avril Doyle, Neena Gill, Robert Evans, Carlo Fatuzzo en Dimitar Stoyanov voor een beroep op het Reglement (de Voorzitter ontneemt hem het woord, aangezien het niet om een beroep op het Reglement gaat).

Juridische mededeling - Privacybeleid