Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 28 marca 2007 r. - Bruksela

15. Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych
Pełne sprawozdanie

Na podstawie art. 144 Regulaminu, następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Zita Pleštinská, Martin Schulz, Marios Matsakis, Hanna Foltyn-Kubicka i Věra Flasarová.

PRZEWODNICTWO: Pierre MOSCOVICI
Wiceprzewodniczący

Jim Allister, Atanas Paparizov, Czesław Adam Siekierski, Marco Cappato, Mario Borghezio, Bairbre de Brún, Martin Dimitrov, John Attard-Montalto, Danutė Budreikaitė, Milan Gaľa, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Brian Crowley, Laima Liucija Andrikienė, Jörg Leichtfried, Avril Doyle, Neena Gill, Robert Evans, Carlo Fatuzzo i Dimitar Stoyanov w związku z Regulaminem (Przewodniczący odebrał mu głos, ponieważ wystąpienie nie stanowiło odwołania do Regulaminu).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności