Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 28 mars 2007 - Bryssel

15. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
Fullständigt förhandlingsreferat

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 144 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Zita Pleštinská, Martin Schulz, Marios Matsakis, Hanna Foltyn-Kubicka och Věra Flasarová.

ORDFÖRANDESKAP: Pierre MOSCOVICI
Vice talman

Jim Allister, Atanas Paparizov, Czesław Adam Siekierski, Marco Cappato, Mario Borghezio, Bairbre de Brún, Martin Dimitrov, John Attard-Montalto, Danutė Budreikaitė, Milan Gaľa, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Brian Crowley, Laima Liucija Andrikienė, Jörg Leichtfried, Avril Doyle, Neena Gill, Robert Evans, Carlo Fatuzzo och Dimitar Stoyanov med hänvisning till arbetsordningen (talmannen tog ifrån ledamoten ordet eftersom hans inlägg inte täcktes av arbetsordningen).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy