Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2005/0278(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0061/2007

Внесени текстове :

A6-0061/2007

Разисквания :

PV 28/03/2007 - 16
CRE 28/03/2007 - 16

Гласувания :

PV 29/03/2007 - 8.8
CRE 29/03/2007 - 8.8
Обяснение на вота
PV 22/05/2007 - 9.6
CRE 22/05/2007 - 9.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0095
P6_TA(2007)0191

Протокол
Сряда, 28 март 2007 г. - Брюксел

16. Биологичното производство и етикетиране на биологични продукти * (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно биологичното производство и етикетиране на биологични продукти [COM(2005)0671 - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Marie-Hélène Aubert (A6-0061/2007)

Изказа се Mariann Fischer Boel (член на Комисията)

Marie-Hélène Aubert представи доклада.

Изказаха се: Roberto Musacchio (докладчик по становището на комисията ENVI), Agnes Schierhuber, от името на групата PPE-DE, María Isabel Salinas García, от името на групата PSE, Kyösti Virrankoski, от името на групата ALDE, Roberta Angelilli, от името на групата UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, от името на групата Verts/ALE, Vincenzo Aita, от името на групата GUE/NGL, Luca Romagnoli, от името на групата ITS, Ioannis Gklavakis, Marc Tarabella, Czesław Adam Siekierski, Bernadette Bourzai, Gábor Harangozó и Mariann Fischer Boel.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Diana WALLIS
Заместник-председател

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.8 от протокола от 29.03.2007 г.

Правна информация - Политика за поверителност