Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2005/0278(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0061/2007

Ingediende teksten :

A6-0061/2007

Debatten :

PV 28/03/2007 - 16
CRE 28/03/2007 - 16

Stemmingen :

PV 29/03/2007 - 8.8
CRE 29/03/2007 - 8.8
Stemverklaringen
PV 22/05/2007 - 9.6
CRE 22/05/2007 - 9.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0095
P6_TA(2007)0191

Notulen
Woensdag 28 maart 2007 - Brussel

16. Biologische productie en etikettering van biologische producten * (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten [COM(2005)0671 - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Marie-Hélène Aubert (A6-0061/2007)

Het woord wordt gevoerd door Mariann Fischer Boel (lid van de Commissie)

Marie-Hélène Aubert leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Roberto Musacchio (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Agnes Schierhuber, namens de PPE-DE-Fractie, María Isabel Salinas García, namens de PSE-Fractie, Kyösti Virrankoski, namens de ALDE-Fractie, Roberta Angelilli, namens de UEN-Fractie, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, namens de Verts/ALE-Fractie, Vincenzo Aita, namens de GUE/NGL-Fractie, Luca Romagnoli, namens de ITS-Fractie, Ioannis Gklavakis, Marc Tarabella, Czesław Adam Siekierski, Bernadette Bourzai, Gábor Harangozó en Mariann Fischer Boel.

VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.8 van de notulen van 29.03.2007.

Juridische mededeling - Privacybeleid