Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2005/0278(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0061/2007

Predkladané texty :

A6-0061/2007

Rozpravy :

PV 28/03/2007 - 16
CRE 28/03/2007 - 16

Hlasovanie :

PV 29/03/2007 - 8.8
CRE 29/03/2007 - 8.8
Vysvetlenie hlasovaní
PV 22/05/2007 - 9.6
CRE 22/05/2007 - 9.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0095
P6_TA(2007)0191

Zápisnica
Streda, 28. marca 2007 - Brusel

16. Ekologická výroba a označovanie ekologických výrobkov * (rozprava)
CRE

Správa Návrh nariadenia Rady o ekologickej výrobe a označovaní ekologických výrobkov [COM(2005)0671 - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajkyňa Marie-Hélène Aubert (A6-0061/2007)

V rozprave vystúpila Mariann Fischer Boel (členka Komisie)

Marie-Hélène Aubert uviedla správu.

Vystúpili títo poslanci: Roberto Musacchio (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Agnes Schierhuber za skupinu PPE-DE, María Isabel Salinas García za skupinu PSE, Kyösti Virrankoski za skupinu ALDE, Roberta Angelilli za skupinu UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf za skupinu Verts/ALE, Vincenzo Aita za skupinu GUE/NGL, Luca Romagnoli za skupinu ITS, Ioannis Gklavakis, Marc Tarabella, Czesław Adam Siekierski, Bernadette Bourzai, Gábor Harangozó a Mariann Fischer Boel.

PREDSEDNÍCTVO: Diana WALLIS
podpredsedníčka

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.8 zápisnice zo dňa 29.03.2007.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia