Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/0278(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0061/2007

Ingivna texter :

A6-0061/2007

Debatter :

PV 28/03/2007 - 16
CRE 28/03/2007 - 16

Omröstningar :

PV 29/03/2007 - 8.8
CRE 29/03/2007 - 8.8
Röstförklaringar
PV 22/05/2007 - 9.6
CRE 22/05/2007 - 9.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0095
P6_TA(2007)0191

Protokoll
Onsdagen den 28 mars 2007 - Bryssel

16. Ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter * (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter [KOM(2005)0671 - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Marie-Hélène Aubert (A6-0061/2007)

Talare: Mariann Fischer Boel (ledamot av kommissionen)

Marie-Hélène Aubert redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Roberto Musacchio (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Agnes Schierhuber för PPE-DE-gruppen, María Isabel Salinas García för PSE-gruppen, Kyösti Virrankoski för ALDE-gruppen, Roberta Angelilli för UEN-gruppen, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf för Verts/ALE-gruppen, Vincenzo Aita för GUE/NGL-gruppen, Luca Romagnoli för ITS-gruppen, Ioannis Gklavakis, Marc Tarabella, Czesław Adam Siekierski, Bernadette Bourzai, Gábor Harangozó och Mariann Fischer Boel.

ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.8 i protokollet av den 29.03.2007.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy