Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/2205(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0066/2007

Внесени текстове :

A6-0066/2007

Разисквания :

PV 28/03/2007 - 17
CRE 28/03/2007 - 17

Гласувания :

PV 29/03/2007 - 8.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0098

Протокол
Сряда, 28 март 2007 г. - Брюксел

17. Бъдеще на собствените ресурси на Европейския съюз (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно бъдещето на собствените ресурси на Европейския съюз [2006/2205(INI)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Alain Lamassoure (A6-0066/2007)

Reimer Böge, заместващ докладчика, представи доклада.

Изказа се Mariann Fischer Boel (член на Комисията)

Изказаха се: Elisa Ferreira (докладчик по становището на комисията ECON), Gerardo Galeote (докладчик по становището на комисията REGI), Carlos Carnero González (докладчик по становището на комисията AFCO), Salvador Garriga Polledo, от името на групата PPE-DE, Catherine Guy-Quint, от името на групата PSE, Jan Mulder, от името на групата ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, от името на групата UEN, Gérard Onesta, от името на групата Verts/ALE, Esko Seppänen, от името на групата GUE/NGL, Hélène Goudin, от името на групата IND/DEM, Petre Popeangă, от името на групата ITS, Hans-Peter Martin, независим член на ЕП, Richard James Ashworth, Jutta Haug, Gérard Deprez, Pierre Jonckheer, Jeffrey Titford, Sergej Kozlík, Valdis Dombrovskis, Neena Gill, Kyösti Virrankoski и José Albino Silva Peneda.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Manuel António dos SANTOS
Заместник-председател

Изказаха се: Göran Färm, László Surján, Herbert Bösch, Monica Maria Iacob-Ridzi, Szabolcs Fazakas и Mariann Fischer Boel.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.11 от протокола от 29.03.2007 г.

Правна информация - Политика за поверителност