Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/2205(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0066/2007

Ingediende teksten :

A6-0066/2007

Debatten :

PV 28/03/2007 - 17
CRE 28/03/2007 - 17

Stemmingen :

PV 29/03/2007 - 8.11
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0098

Notulen
Woensdag 28 maart 2007 - Brussel

17. De toekomst van de eigen middelen van de Europese Unie (debat)
Volledige verslagen

Verslag over de toekomst van de eigen middelen van de Europese Unie [2006/2205(INI)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Alain Lamassoure (A6-0066/2007)

Reimer Böge leidt, ter vervanging van de rapporteur, het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Mariann Fischer Boel (lid van de Commissie)

Het woord wordt gevoerd door Elisa Ferreira (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Gerardo Galeote (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Carlos Carnero González (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO), Salvador Garriga Polledo, namens de PPE-DE-Fractie, Catherine Guy-Quint, namens de PSE-Fractie, Jan Mulder, namens de ALDE-Fractie, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, namens de UEN-Fractie, Gérard Onesta, namens de Verts/ALE-Fractie, Esko Seppänen, namens de GUE/NGL-Fractie, Hélène Goudin, namens de IND/DEM-Fractie, Petre Popeangă, namens de ITS-Fractie, Hans-Peter Martin, niet-ingeschrevene, Richard James Ashworth, Jutta Haug, Gérard Deprez, Pierre Jonckheer, Jeffrey Titford, Sergej Kozlík, Valdis Dombrovskis, Neena Gill, Kyösti Virrankoski en José Albino Silva Peneda.

VOORZITTER: Manuel António dos SANTOS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Göran Färm, László Surján, Herbert Bösch, Monica Maria Iacob-Ridzi, Szabolcs Fazakas en Mariann Fischer Boel.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.11 van de notulen van 29.03.2007.

Juridische mededeling - Privacybeleid