Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/2205(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0066/2007

Teksty złożone :

A6-0066/2007

Debaty :

PV 28/03/2007 - 17
CRE 28/03/2007 - 17

Głosowanie :

PV 29/03/2007 - 8.11
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0098

Protokół
Środa, 28 marca 2007 r. - Bruksela

17. Przyszłość środków własnych Unii Europejskiej (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie przyszłości środków własnych Unii Europejskiej [2006/2205(INI)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Alain Lamassoure (A6-0066/2007)

Reimer Böge, w zastępstwie sprawozdawcy, przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Mariann Fischer Boel (członkini Komisji)

Głos zabrali: Elisa Ferreira (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ECON), Gerardo Galeote (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Carlos Carnero González (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFCO), Salvador Garriga Polledo w imieniu grupy PPE-DE, Catherine Guy-Quint w imieniu grupy PSE, Jan Mulder w imieniu grupy ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk w imieniu grupy UEN, Gérard Onesta w imieniu grupy Verts/ALE, Esko Seppänen w imieniu grupy GUE/NGL, Hélène Goudin w imieniu grupy IND/DEM, Petre Popeangă w imieniu grupy ITS, Hans-Peter Martin niezrzeszony, Richard James Ashworth, Jutta Haug, Gérard Deprez, Pierre Jonckheer, Jeffrey Titford, Sergej Kozlík, Valdis Dombrovskis, Neena Gill, Kyösti Virrankoski i José Albino Silva Peneda.

PRZEWODNICTWO: Manuel António dos SANTOS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Göran Färm, László Surján, Herbert Bösch, Monica Maria Iacob-Ridzi, Szabolcs Fazakas i Mariann Fischer Boel.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.11 protokołu z dnia 29.03.2007.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności