Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/2205(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0066/2007

Predkladané texty :

A6-0066/2007

Rozpravy :

PV 28/03/2007 - 17
CRE 28/03/2007 - 17

Hlasovanie :

PV 29/03/2007 - 8.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0098

Zápisnica
Streda, 28. marca 2007 - Brusel

17. Budúcnosť vlastných zdrojov EÚ (rozprava)
CRE

Správa Budúcnosť vlastných zdrojov Európskej únie [2006/2205(INI)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca Alain Lamassoure (A6-0066/2007)

Reimer Böge, v zastúpení spravodajcu, uviedol správu.

V rozprave vystúpila Mariann Fischer Boel (členka Komisie)

Vystúpili títo poslanci: Elisa Ferreira (spravodajkyňa výboru ECON požiadaného o stanovisko), Gerardo Galeote (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Carlos Carnero González (spravodajca výboru AFCO požiadaného o stanovisko), Salvador Garriga Polledo za skupinu PPE-DE, Catherine Guy-Quint za skupinu PSE, Jan Mulder za skupinu ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk za skupinu UEN, Gérard Onesta za skupinu Verts/ALE, Esko Seppänen za skupinu GUE/NGL, Hélène Goudin za skupinu IND/DEM, Petre Popeangă za skupinu ITS, Hans-Peter Martin nezávislý poslanec, Richard James Ashworth, Jutta Haug, Gérard Deprez, Pierre Jonckheer, Jeffrey Titford, Sergej Kozlík, Valdis Dombrovskis, Neena Gill, Kyösti Virrankoski a José Albino Silva Peneda.

PREDSEDNÍCTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Göran Färm, László Surján, Herbert Bösch, Monica Maria Iacob-Ridzi, Szabolcs Fazakas a Mariann Fischer Boel.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.11 zápisnice zo dňa 29.03.2007.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia