Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2205(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0066/2007

Ingivna texter :

A6-0066/2007

Debatter :

PV 28/03/2007 - 17
CRE 28/03/2007 - 17

Omröstningar :

PV 29/03/2007 - 8.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0098

Protokoll
Onsdagen den 28 mars 2007 - Bryssel

17. Framtiden för EU:s egna medel (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om framtiden för EU:s egna medel [2006/2205(INI)] - Budgetutskottet. Föredragande: Alain Lamassoure (A6-0066/2007)

Reimer Böge, som ersatte föredraganden, presenterade betänkandet.

Talare: Mariann Fischer Boel (ledamot av kommissionen)

Talare: Elisa Ferreira (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Gerardo Galeote (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Carlos Carnero González (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Salvador Garriga Polledo för PPE-DE-gruppen, Catherine Guy-Quint för PSE-gruppen, Jan Mulder för ALDE-gruppen, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk för UEN-gruppen, Gérard Onesta för Verts/ALE-gruppen, Esko Seppänen för GUE/NGL-gruppen, Hélène Goudin för IND/DEM-gruppen, Petre Popeangă för ITS-gruppen, Hans-Peter Martin, grupplös, Richard James Ashworth, Jutta Haug, Gérard Deprez, Pierre Jonckheer, Jeffrey Titford, Sergej Kozlík, Valdis Dombrovskis, Neena Gill, Kyösti Virrankoski och José Albino Silva Peneda.

ORDFÖRANDESKAP: Manuel António dos SANTOS
Vice talman

Talare: Göran Färm, László Surján, Herbert Bösch, Monica Maria Iacob-Ridzi, Szabolcs Fazakas och Mariann Fischer Boel.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.11 i protokollet av den 29.03.2007.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy