Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/2130(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A6-0036/2007

Разисквания :

PV 28/03/2007 - 19
CRE 28/03/2007 - 19

Гласувания :

PV 29/03/2007 - 8.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0100

Протокол
Сряда, 28 март 2007 г. - Брюксел

19. Бъдещето на професионалния футбол в Европа - Сигурност по време на футболни мачове * (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно бъдещето на професионалния футбол в Европа [2006/2130(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Ivo Belet (A6-0036/2007)

Доклад по инициативата от Република Австрия с оглед приемане на решение на Съвета, изменящо Решение 2002/348/ПВР на Съвета от 25 април 2002 г. относно сигурността по време на футболни мачове, притежаваща международно значение [10543/2006 - C6-0240/2006 - 2006/0806(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Giusto Catania (A6-0052/2007)

Изказа се Ján Figeľ (член на Комисията).

Ivo Belet представи доклада.

Giusto Catania представи доклада.

Изказаха се: Jean-Luc Bennahmias (докладчик по становището на комисията EMPL), Toine Manders (докладчик по становището на комисията IMCO), Gary Titley (докладчик по становището на комисията JURI), Thomas Mann, от името на групата PPE-DE, Guy Bono, от името на групата PSE, Karin Resetarits, от името на групата ALDE, Dariusz Maciej Grabowski, от името на групата UEN, Ian Hudghton, от името на групата Verts/ALE, Věra Flasarová, от името на групата GUE/NGL, Jeffrey Titford, от името на групата IND/DEM, Patrick Gaubert, Pier Antonio Panzeri, Luciana Sbarbati, Christopher Heaton-Harris, Christa Prets, Sharon Bowles, Luis Herrero-Tejedor, Emine Bozkurt, Manolis Mavrommatis, Joseph Muscat и Giuseppe Castiglione.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Изказаха се: Richard Corbett, Jacek Protasiewicz, Maria Badia i Cutchet, Vasco Graça Moura, Mario Mantovani и Ján Figeľ.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.13 от протокола от 29.03.2007 и точка 8.9 от протокола от 29.03.2007.

Правна информация - Политика за поверителност