Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2130(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0036/2007

Συζήτηση :

PV 28/03/2007 - 19
CRE 28/03/2007 - 19

Ψηφοφορία :

PV 29/03/2007 - 8.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0100

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 28 Μαρτίου 2007 - Βρυξέλλες

19. Το μέλλον του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη - Ασφάλεια κατά τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων * (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με το μέλλον του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη [2006/2130(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγητής: Ivo Belet (A6-0036/2007)

Έκθεση σχετικά με την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας για την έγκριση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της απόφασης 2002/348/ΔΕΥ της 25ης Απριλίου 2002 σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων με διεθνή διάσταση [10543/2006 - C6-0240/2006 - 2006/0806(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Giusto Catania (A6-0052/2007)

Παρεμβαίνει ο Ján Figeľ (Μέλος της Επιτροπής).

Ο Ivo Belet παρουσιάζει την έκθεσή του.

Ο Giusto Catania παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Luc Bennahmias (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Toine Manders (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Gary Titley (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Thomas Mann, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Guy Bono, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Karin Resetarits, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Dariusz Maciej Grabowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Ian Hudghton, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Věra Flasarová, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jeffrey Titford, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Patrick Gaubert, Pier Antonio Panzeri, Luciana Sbarbati, Christopher Heaton-Harris, Christa Prets, Sharon Bowles, Luis Herrero-Tejedor, Emine Bozkurt, Μανώλης Μαυρομμάτης, Joseph Muscat και Giuseppe Castiglione.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Richard Corbett, Jacek Protasiewicz, Maria Badia i Cutchet, Vasco Graça Moura, Mario Mantovani και Ján Figeľ.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.03.2007 και σημείο 8.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.03.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου