Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/2130(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A6-0036/2007

Debaty :

PV 28/03/2007 - 19
CRE 28/03/2007 - 19

Głosowanie :

PV 29/03/2007 - 8.13
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0100

Protokół
Środa, 28 marca 2007 r. - Bruksela

19. Przyszłość zawodowej piłki nożnej w Europie - Bezpieczeństwo podczas meczów piłki nożnej * (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie przyszłości zawodowej piłki nożnej w Europie [2006/2130(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Ivo Belet (A6-0036/2007)

Sprawozdanie w sprawie inicjatywy Republiki Austrii mającej na celu przyjęcie decyzji Rady zmieniającej decyzję 2002/348/WSiSW dotyczącej bezpieczeństwa w związku z meczami piłki nożnej o charakterze międzynarodowym [10543/2006 - C6-0240/2006 - 2006/0806(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Giusto Catania (A6-0052/2007)

Głos zabrał Ján Figeľ (członek Komisji).

Ivo Belet przedstawił sprawozdanie.

Giusto Catania przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Jean-Luc Bennahmias (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Toine Manders (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Gary Titley (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Thomas Mann w imieniu grupy PPE-DE, Guy Bono w imieniu grupy PSE, Karin Resetarits w imieniu grupy ALDE, Dariusz Maciej Grabowski w imieniu grupy UEN, Ian Hudghton w imieniu grupy Verts/ALE, Věra Flasarová w imieniu grupy GUE/NGL, Jeffrey Titford w imieniu grupy IND/DEM, Patrick Gaubert, Pier Antonio Panzeri, Luciana Sbarbati, Christopher Heaton-Harris, Christa Prets, Sharon Bowles, Luis Herrero-Tejedor, Emine Bozkurt, Manolis Mavrommatis, Joseph Muscat i Giuseppe Castiglione.

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Richard Corbett, Jacek Protasiewicz, Maria Badia i Cutchet, Vasco Graça Moura, Mario Mantovani i Ján Figeľ.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.13 protokołu z dnia 29.03.2007 i pkt 8.9 protokołu z dnia 29.03.2007.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności