Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/0242(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A6-0055/2007

Debatter :

PV 28/03/2007 - 20
CRE 28/03/2007 - 20

Omröstningar :

PV 29/03/2007 - 8.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0094

Protokoll
Onsdagen den 28 mars 2007 - Bryssel

20. Fullgörande av flaggstatsförpliktelser ***I - Fartygsägares skadeståndsansvar och finansiella säkerheter ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om fullgörande av flaggstatsförpliktelser [KOM(2005)0586 - C6-0062/2006 - 2005/0236(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Marta Vincenzi (A6-0058/2007)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om fartygsägares skadeståndsansvar och finansiella säkerheter [KOM(2005)0593 - C6-0039/2006 - 2005/0242(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Gilles Savary (A6-0055/2007)

Talare: Jacques Barrot (kommissionens vice ordförande).

Marta Vincenzi redogjorde för sitt betänkande.

Gilles Savary redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Luis de Grandes Pascual (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Georg Jarzembowski för PPE-DE-gruppen, Willi Piecyk för PSE-gruppen, Paolo Costa för ALDE-gruppen, Mary Lou McDonald för GUE/NGL-gruppen, Bogusław Liberadzki, Josu Ortuondo Larrea och Jacques Barrot.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.6 i protokollet av den 29.03.2007 och punkt 8.7 i protokollet av den 29.03.2007.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy