Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2042(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0037/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0037/2007

Συζήτηση :

PV 28/03/2007 - 21
CRE 28/03/2007 - 21

Ψηφοφορία :

PV 29/03/2007 - 8.14
CRE 29/03/2007 - 8.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0101

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 28 Μαρτίου 2007 - Βρυξέλλες

21. Η ενσωμάτωση των νέων κρατών μελών στην ΚΓΠ (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την ένταξη των νέων κρατών μελών στην κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) [2006/2042(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Csaba Sándor Tabajdi (A6-0037/2007)

Ο Csaba Sándor Tabajdi παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Mariann Fischer Boel (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Albert Deß, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Bogdan Golik, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Tchetin Kazak, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Janusz Wojciechowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea, εξ ονόματος της Ομάδας ITS, Peter Baco, μη εγγεγραμμένος, Czesław Adam Siekierski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Dimitar Stoyanov, Andreas Mölzer και Mariann Fischer Boel.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.03.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου