Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Сряда, 28 март 2007 г. - Брюксел
 1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание
 3.Изявление на председателството (Зимбабве)
 4.Мисия, възложена на член на Парламента
 5.Приветствие с добре дошли
 6.Състав на комисиите и делегациите
 7.Внесени документи
 8.Писмени декларации (член 116 от Правилника за дейността)
 9.Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)
 10.Действия, предприети вследствие резолюции на Парламента
 11.Дневен ред
 12.Берлинска декларация (разискване)
 13.Засилване на съгласуваността на практиките за контрол на нивото на ЕС (разискване)
 14.Бъдещето на Косово (разискване)
 15.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 16.Биологичното производство и етикетиране на биологични продукти * (разискване)
 17.Бъдеще на собствените ресурси на Европейския съюз (разискване)
 18.Насоки за бюджетна процедура за 2008 г. (разискване)
 19.Бъдещето на професионалния футбол в Европа - Сигурност по време на футболни мачове * (разискване)
 20.Изисквания на държавата на флага ***I - Гражданска отговорност и финансови гаранции на корабособствениците ***I (разискване)
 21.Интеграцията на новите държави-членки в ОСП (разискване)
 22.Дневен ред на следващото заседание
 23.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (149 kb) Списък на присъствалите (59 kb) 
 
Протокол (145 kb) Списък на присъствалите (22 kb) 
 
Протокол (186 kb) Списък на присъствалите (71 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност