Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 28 Μαρτίου 2007 - Βρυξέλλες
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Δήλωση του Προεδρείου (Ζιμπάμπουε)
 4.Ανάθεση αποστολής σε βουλευτή
 5.Υποδοχή
 6.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 7.Κατάθεση εγγράφωv
 8.Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 116 του Κανονισμού)
 9.Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)
 10.Συνέχειες που δόθηκαν στα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο
 11.Ημερήσια διάταξη
 12.Συνέχεια της δήλωσης του Βερολίνου (συζήτηση)
 13.Περαιτέρω σύγκλιση στις εποπτικές πρακτικές σε επίπεδο ΕΕ (συζήτηση)
 14.Το μέλλον του Κοσσυφοπεδίου και ο ρόλος της ΕΕ (συζήτηση)
 15.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 16.Βιολογική παραγωγή και επισήμανση των βιολογικών προϊόντων * (συζήτηση)
 17.Το μέλλον των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συζήτηση)
 18.Κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού 2008 (συζήτηση)
 19.Το μέλλον του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη - Ασφάλεια κατά τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων * (συζήτηση)
 20.Τήρηση των υποχρεώσεων των κρατών σημαίας ***I - Αστική ευθύνη και χρηματοοικονομικές εγγυήσεις των πλοιοκτητών ***I (συζήτηση)
 21.Η ενσωμάτωση των νέων κρατών μελών στην ΚΓΠ (συζήτηση)
 22.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 23.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (149 kb) Κατάσταση παρόντων (59 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (145 kb) Κατάσταση παρόντων (22 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (192 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου