Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Kolmapäev, 28. märts 2007 - Brüssel
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 3.Presidentuuri avaldus (Zimbabwe)
 4.Parlamendiliikmele antud ülesanne
 5.Tervitus
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 7.Esitatud dokumendid
 8.Kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)
 9.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)
 10.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 11.Päevakord
 12.Berliini deklaratsiooni järelmeetmed (arutelu)
 13.Järelevalvealase tegevuse edasine lähendamine ELi tasandil (arutelu)
 14.Kosovo tulevik ja ELi roll (arutelu)
 15.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 16.Mahepõllumajanduslik tootmine ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamine * (arutelu)
 17.Euroopa Liidu omavahendite tulevik (arutelu)
 18.2008. aasta eelarvemenetluse suunised - I, II, IV, V, VII, VIII ja IX jagu (arutelu)
 19.Profijalgpalli tulevik Euroopas - Jalgpallivõistluste turvalisus * (arutelu)
 20.Lipuriigi nõuete täitmine ***I - Laevaomanike tsiviilvastutus ja finantstagatised ***I (arutelu)
 21.Uute liikmesriikide integreerimine ühisesse põllumajanduspoliitikasse (arutelu)
 22.Järgmise istungi päevakord
 23.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (131 kb) Kohalolijate nimekiri (59 kb) 
 
Protokoll (119 kb) Kohalolijate nimekiri (22 kb) 
 
Protokoll (168 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika