Vorige 
 Volgende 
RCVVOTESPVTACRE
Notulen
Woensdag 28 maart 2007 - Brussel
 1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 3.Verklaring van de Voorzitter (Zimbabwe)
 4.Aan een lid opgedragen missie
 5.Welkomstwoord
 6.Samenstelling commissies en delegaties
 7.Ingekomen stukken
 8.Schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)
 9.Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening)
 10.Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 11.Agenda
 12.Vervolg op de Verklaring van Berlijn (debat)
 13.Verdere convergentie van de toezichtpraktijken op EU-niveau (debat)
 14.De toekomst van Kosovo en de rol van de EU (debat)
 15.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 16.Biologische productie en etikettering van biologische producten * (debat)
 17.De toekomst van de eigen middelen van de Europese Unie (debat)
 18.Begrotingsrichtsnoeren voor 2008 (debat)
 19.De toekomst van het professionele voetbal in Europa - Veiligheid bij voetbalwedstrijden * (debat)
 20.Naleving van de vlaggenstaatverplichtingen ***I - Wettelijke aansprakelijkheid en financiële zekerheden van scheepseigenaars ***I (debat)
 21.De integratie van de nieuwe lidstaten in het GLB (debat)
 22.Agenda van de volgende vergadering
 23.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (134 kb) Presentielijst (59 kb) 
 
Notulen (130 kb) Presentielijst (22 kb) 
 
Notulen (171 kb) Presentielijst (64 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid