Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 28 mars 2007 - Bryssel
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 3.Uttalande av talmannen (Zimbabwe)
 4.Uppdrag som anförtotts en ledamot
 5.Välkomsthälsning
 6.Utskottens och delegationernas sammansättning
 7.Inkomna dokument
 8.Skriftliga förklaringar (artikel 116 i arbetsordningen)
 9.Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande)
 10.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner
 11.Föredragningslista
 12.Uppföljning av Berlinförklaringen (debatt)
 13.Ytterligare harmonisering av tillsynsmetoder på gemenskapsnivå (debatt)
 14.Framtiden för Kosovo och EU:s roll (debatt)
 15.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 16.Ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter * (debatt)
 17.Framtiden för EU:s egna medel (debatt)
 18.Budgetriktlinjer för 2008 (debatt)
 19.Framtiden för professionell fotboll i Europa - Säkerhet i samband med fotbollsmatcher * (debatt)
 20.Fullgörande av flaggstatsförpliktelser ***I - Fartygsägares skadeståndsansvar och finansiella säkerheter ***I (debatt)
 21.Integrering av de nya medlemsstaterna i den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) (debatt)
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde
 23.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (135 kb) Närvarolista (59 kb) 
 
Protokoll (126 kb) Närvarolista (22 kb) 
 
Protokoll (172 kb) Närvarolista (65 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy