Indiċi 
Minuti
PDF 172kWORD 137k
L-Erbgħa, 28 ta' Marzu 2007 - Brussell
1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 3.Dikjarazzjoni tal-Presidenza (Żimbabwe)
 4.Missjoni fdata f'idejn deputat
 5.Merħba uffiċjali
 6.Kompożizzjoni tal-kumitati u d-delegazzjonijiet
 7.Dokumenti mressqa
 8.Dikjarazzjonijiet bil-miktub (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)
 9.Dikjarazzjonijiet bil-miktub u mistoqsijiet orali (preżentazzjoni)
 10.Azzjoni meħuda dwar ir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament
 11.Aġenda
 12.Segwitu tad-dikjarazzjoni ta' Berlin (dibattitu)
 13.Raffurzar tal-konverġenza tal-prassi ta' kontroll fil-livell ta' l-UE (dibattitu)
 14.Il-futur tal-Kosovo u l-irwol ta' l-UE (dibattitu)
 15.Diskorsi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika
 16.Produzzjoni organika u ttikkettar ta' prodotti organiċi * (dibattitu)
 17.Il-futur tar-riżorsi propji ta' l-Unjoni Ewropea (dibattitu)
 18.Linji Ġwida tal-baġit 2008 (dibattitu)
 19.Il-futur tal-futbol professjonali fl-Ewropa - Is-sigurtà waqt il-logħbiet tal-futbol * (dibattitu)
 20.Rispett ta' l-obbligi ta' Stati tal-bandiera ***I - Responsabilità ċivili u l-garanziji finanzjarji tas-sidien tal-bastimenti ***I (dibattitu)
 21.L-integrazzjoni ta' l-Istati Membri l-ġodda fil-CAP (dibattitu)
 22.Aġenda għas-seduta li jmiss
 23.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA


IPPRESIEDA Hans-Gert PÖTTERING
President

1. Tkomplija tas-sessjoni

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 15.05.


2. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


3. Dikjarazzjoni tal-Presidenza (Żimbabwe)

Il-President għamel dikjarazzjoni dwar is-sitwazzjoni politika fiż-Żimbabwe. Huwa kkundanna l-vjolenza li qed issir mir-reġim ta' Robert Mugabe fuq dawk li jopponuh u jitlob biex titwaqqaf demokrazija vera f'dan il-pajjiż.

Tkellem Glenys Kinnock, President tad-Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari b'rappreżentanza ugwali ACP-UE .


4. Missjoni fdata f'idejn deputat

Il-President ikkomunika li l-Prim Ministru tar-Repubblika Ċeka infurmah dwar id-deċiżjoni tiegħu li jinnomina lil Jan Zahradil biex jirrappreżentah waqt il-konsultazzjonijiet rigward id-”Dikjarazzjoni ta' Berlin” u, b'mod iżjed ġenerali, għat-tnedija mill-ġdid tal-proċess kostituzzjonali waqt il-Presidenza Ġermaniża ta' l-Unjoni.

Matul il-laqgħa tiegħu tad-19 u l-20 ta' Marzu 2007, il-Kumitat Ġuridiku, bi qbil ma' l-Artikolu 4(5) tar-Regoli ta' Proċedura, wasal għall-konklużjoni li din il-missjoni hija konformi ma' l-ittra u ma' l-ispirtu ta' l-Att li jappoġġja l-elezzjoni tar-rappreżentanti għall-Parlament Ewropew b'suffraġju universali dirett, u li b'riżultat ta' dan, Jan Zahradil ma jinsabx f'pożizzjoni ta' inkompatibilità u jista' jkompli jeżerċita l-mandat parlamentari tiegħu.


5. Merħba uffiċjali

Il-President, f'isem il-Parlament, ta merħba lill-membri tad-delegazzoni tal-Parlament Iraqin, immexxija minn Hamid Mousa, li ħadu posthom fil-gallarija uffiċjali.


6. Kompożizzjoni tal-kumitati u d-delegazzjonijiet

Il-President irċieva t-talbiet ta' ħatra li ġejjin mill-gruppi PPE-DE, PSE, ALDE u des membres non-inscrits:

Kumitat AFET: Ria Oomen-Ruijten

Kumitat INTA: Corien Wortmann-Kool jieħu post Albert Jan Maat

Kumitat CONT: Ruth Hieronymi jieħu post Vito Bonsignore

Kumitat REGI: Wolfgang Bulfon jieħu post Giulietto Chiesa

Kumitat PECH: Joop Post jieħu post Albert Jan Maat

Kumitat JURI: Giulietto Chiesa jieħu post Wolfgang Bulfon

Kumitat LIBE: Albert Jan Maat jieħu post Ria Oomen-Ruijten

Kumitat FEMM: Albert Jan Maat jieħu post Corien Wortmann-Kool

Kumitat PETI: Gay Mitchell

Delegazzjoni għall-Kumitati Parlamentari għall-Koperazzjoni UE-Kazakhstan, UE-Kirghizistan u UE-Użbekistan u delegazzjonijiet għar-relazzjonijiet mat-Taġikistan, it-Turkmenistan, u l-Mongolja: Adam Gierek

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Magreb u l-Unjoni tal-Magreb Għarbi: Filiz Husmenova

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Mashrek: Kurt Lechner jieħu post Jan Zahradil

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma' l-Istati tal-Golf, inkluż il-Jemen: Françoise Grossetête m'għadux Membru

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Merkosur: Gérard Deprez jieħu post Antoine Duquesne

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Ġappun: Gianni De Michelis

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi ta' l-Ażja t'Isfel: Nedzhmi Ali

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma' l-Indja: Jan Zahradil jieħu post Kurt Lechner

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma' l-Afghanistan: Jacek Saryusz-Wolski

Dawn il-ħatriet ser jitqiesu rratifikati jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni bejn issa u l-approvazzjoni ta' din l-Aġenda.


7. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti msemmija hawn taħt

1) mill-kumitati parlamentari

1.1) rapporti:

- Rapport dwar l-integrazzjoni ta' l-Istati Membri Ġodda fil-Politika Komuni għall-Agrikoltura (2006/2042(INI)) - Kumitat AGRI - Rapporteur: Csaba Sándor Tabajdi (A6-0037/2007)

- * Rapport dwar inizjattiva tar-Repubblika ta' l-Awstrija bil-ħsieb ta' adozzjoni ta' deċiżjoni tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni 2002/348/ĠAI dwar is-sigurtà b'konnessjoni ma' logħbiet tal-futbol b'dimensjoni internazzjonali (10543/2006 - C6-0240/2006 - 2006/0806(CNS)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Giusto Catania (A6-0052/2007)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-responsabilità ċivili u l-garanziji finanzjarji tas-sidien tal-bastimenti (COM(2005)0593 - C6-0039/2006 - 2005/0242(COD)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Gilles Savary (A6-0055/2007)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-konformità mar-rekwiżiti marbuta ma' l-Istat tal-bandiera (COM(2005)0586 - C6-0062/2006 - 2005/0236(COD)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Marta Vincenzi (A6-0058/2007)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 89/391/KEE tal-Kunsill, id-Direttivi partikulari tagħha kif ukoll id-Direttivi tal-Kunsill 83/477/KEE, 91/383/KEE, 92/29/KEE u 94/33/KE, għas-simplifikazzjoni u għar-razzjonalizzazzjoni tar-rapporti relatati ma' l-implimentazzjoni prattika (COM(2006)0390 - C6-0242/2006 - 2006/0127(COD)) - Kumitat EMPL - Rapporteur: Ilda Figueiredo (A6-0059/2007)

- * Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi (COM(2005)0671 [[01]] - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)) - Kumitat AGRI - Rapporteur: Marie-Hélène Aubert (A6-0061/2007)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika strutturali kummerċjali (COM(2006)0066 - C6-0063/2006 - 2006/0020(COD)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Elisa Ferreira (A6-0062/2007)

- * Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-parteċipazzjoni tal-Komunità fiż-żieda tal-kapital tal-Fond Ewropew għall-Investiment (COM(2006)0621 - C6-0426/2006 - 2006/0203(CNS)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Esko Seppänen (A6-0065/2007)

- Rapport dwar il-futur tar-riżorsi proprji ta' l-Unjoni Ewropea (2006/2205(INI)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Alain Lamassoure (A6-0066/2007)

- Rapport dwar il-futur tal-Kosovo u l-irwol ta' l-UE (2006/2267(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Joost Lagendijk (A6-0067/2007)

- Rapport dwar il-linji gwida għall-proċedura baġitarja ta' l-2008 - Taqsimiet II, IV, V, VI, VII, VIII (A) u VIII (B) - u dwar l-abbozz ta' estimi preliminari tal-Parlament Ewropew (Taqsima I) għall-proċedura tal-baġit ta' l-2008, Taqsima I – Parlament Ewropew, Taqsima II – Kunsill, Taqsima IV – Qorti tal-Ġustizzja, Taqsima V – Qorti ta' l-Awdituri, Taqsima VI – Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, Taqsima VII – Kumitat tar-Reġjuni, Taqsima VIII – Ombudsman Ewropew, Taqsima IX – Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (2007/2013(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Ville Itälä (A6-0069/2007)

- Rapport dwar it-talba għall-ħarsien ta' l-immunità u l-privileġġi ta' Giuseppe Gargani (2006/2300(IMM)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Diana Wallis (A6-0071/2007)

- ***I Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bħalissa Report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on certain aspects of mediation in civil and commercial matters (COM(2004)0718 - C6-0154/2004 - 2004/0251(COD)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Arlene McCarthy (A6-0074/2007)

1.2) rakkomandazzjonijiet għat-tieni qari:

- ***II Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fir-rigward ta' l-adozzjoni ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-valutazzjoni u l-immaniġġjar tar-riskji ta' l-għargħar (12131/6/2006 - C6-0038/2007 - 2006/0005(COD)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Richard Seeber (A6-0064/2007)

2) mill-Membri

2.1) mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 113 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Cristiana Muscardini. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-Inġenerija Ġenetika (B6-0120/2007)

irreferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

ITRE, JURI, LIBE

- Salvador Garriga Polledo and Carlos Coelho. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-Riżerva Naturali Internazzjonali tat-Tagus (B6-0141/2007)

irreferut

responsabbli :

ENVI

- Cristiana Muscardini. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar azzjoni ta' l-UE rigward il-ħtif ta' 3 suldati Iżraeljani fil-Lvant Nofsani (B6-0142/2007)

irreferut

responsabbli :

AFET

- Salvador Garriga Polledo. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-teknoloġija ta' ''faħam nadif'' (B6-0143/2007)

irreferut

responsabbli :

ITRE


8. Dikjarazzjonijiet bil-miktub (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)

Skond l-Artikolu 116(5) tar-Regoli ta' Proċedura, id-dikjarazzjonijiet bil-miktub Nru 85, 86/2006 skadew minħabba li ma kellhomx in-numru ta' firem meħtieġ.


9. Dikjarazzjonijiet bil-miktub u mistoqsijiet orali (preżentazzjoni)

Id-dokumenti msemmija hawn taħt tressqu mill-Membri:

1) dikjarazzjonijiet bil-miktub biex jiddaħħlu fir-Reġistru (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura) :

- Andreas Mölzer dwar l-użu xieraq ta' l-aġenziji ta' l-UE (0031/2007),

- Elizabeth Lynne dwar l-iskjavitù ta' żminijietna wara l-200 anniversarju minn tmiem il-kummerċ tranżatlantiku ta' l-iskjavi (0032/2007),

- Jacky Henin u Marco Rizzo dwar l-azzjonijiet ta' l-Unjoni Ewropea meħtieġa għall-appoġġ ta' l-industrija Ewropea aeronawtika (0033/2007),

- Karin Riis-Jørgensen, Silvia Ciornei, Simon Coveney, Lissy Gröner u Raül Romeva i Rueda dwar il-ħolqien ta' hotline mifrux madwar l-UE għall-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin (0035/2007),

- Romana Jordan Cizelj u Christian Ehler dwar emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra mis-settur tal-bhejjem (0036/2007),

- Ivo Belet, Jean-Luc Bennahmias, Adeline Hazan, Guy Bono u Patrick Gaubert dwar il-ġlieda kontra t-traffikar u l-isfruttament tat-tfal fil-futbol (0037/2007)

- Cristian Stănescu dwar l-attakki razzisti u ta' żenofobija ta' Maurizio Zamparini (0038/2007).


10. Azzjoni meħuda dwar ir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament

Tqassmet il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-azzjoni meħuda mill-Kummissjoni Ewropea għar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-programm leġiżlattiv u l-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni għall-2007.


11. Aġenda

L-ordni tas-seduta ġie stabbilit ( punt 15 tal- Minuti ta' 12.03.2007 ) u tqassam corrigendum għall-aġenda (PE 385.050/OJ/COR).

L-aġenda b'hekk ġiet iffinalizzata.


12. Segwitu tad-dikjarazzjoni ta' Berlin (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Segwitu tad-dikjarazzjoni ta' Berlin

Angela Merkel (President fil-kariga tal-Kunsill) u José Manuel Barroso (President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellmu: Joseph Daul f'isem il-grupp PPE-DE, Martin Schulz f'isem il-grupp PSE, Graham Watson f'isem il-grupp ALDE, Cristiana Muscardini f'isem il-grupp UEN, Monica Frassoni f'isem il-grupp Verts/ALE, Gabriele Zimmer f'isem il-grupp GUE/NGL, Jens-Peter Bonde f'isem il-grupp IND/DEM, Bruno Gollnisch f'isem il-grupp ITS, Jim Allister Membru mhux affiljat, Hartmut Nassauer, Edite Estrela, Silvana Koch-Mehrin, Konrad Szymański, Johannes Voggenhuber, Roberto Musacchio, Vladimír Železný, Timothy Kirkhope, Bernard Poignant, Andrew Duff, Mario Borghezio, Rebecca Harms, Pedro Guerreiro, Antonio Tajani, Stephen Hughes, Bronisław Geremek, Angela Merkel, Mirosław Mariusz Piotrowski, József Szájer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Íñigo Méndez de Vigo u Ioannis Varvitsiotis.

IPPRESIEDA Luisa MORGANTINI
Viċi-President

Tkellmu: Margie Sudre, Bogusław Sonik, Elmar Brok u José Manuel Barroso.

Id-dibattitu ngħalaq.


13. Raffurzar tal-konverġenza tal-prassi ta' kontroll fil-livell ta' l-UE (dibattitu)

Mistoqsija orali (O-0125/2007) mressqa minnPervenche Berès, f'isem il-Kumitat ECON, lill-Kunsill: Tisħiħ tal-konverġenza ta' prattiki ta' superviżjoni fil-livell ta' l-UE (B6-0010/2007)

Mistoqsija orali (O-0126/2007) mressqa minnPervenche Berès, f'isem il-Kumitat ECON, lill-Kummissjoni: Tisħiħ tal-konverġenza ta' prattiki ta' superviżjoni fil-livell ta' l-UE (B6-0449/2006)

Pervenche Berès għamel il-mistoqsijiet orali.

Günter Gloser (President fil-kariga tal-Kunsill) u Charlie McCreevy (Membru tal-Kummissjoni) wieġbu għall-mistoqsijiet.

Tkellmu: Karsten Friedrich Hoppenstedt f'isem il-grupp PPE-DE, Joseph Muscat f'isem il-grupp PSE, Margarita Starkevičiūtė f'isem il-grupp ALDE, Piia-Noora Kauppi u Charlie McCreevy.

Id-dibattitu ngħalaq.


14. Il-futur tal-Kosovo u l-irwol ta' l-UE (dibattitu)

Rapport dwar il-futur tal-Kosovo u l-irwol ta' l-UE [2006/2267(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Joost Lagendijk (A6-0067/2007)

Joost Lagendijk ippreżenta r-rapport.

Tkellmu: Günter Gloser (President fil-kariga tal-Kunsill) u Olli Rehn (Membru tal-Kummissjoni)

Tkellmu: Erika Mann (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat INTA), Bernd Posselt f'isem il-grupp PPE-DE, Csaba Sándor Tabajdi f'isem il-grupp PSE, Lapo Pistelli f'isem il-grupp ALDE, Brian Crowley f'isem il-grupp UEN, Gisela Kallenbach f'isem il-grupp Verts/ALE, Tobias Pflüger f'isem il-grupp GUE/NGL, Bastiaan Belder f'isem il-grupp IND/DEM, u Alojz Peterle.

IPPRESIEDA Mechtild ROTHE
Viċi-President

Tkellmu: Hannes Swoboda, Jelko Kacin, Hanna Foltyn-Kubicka, Erik Meijer, Doris Pack, Jan Marinus Wiersma, Andrzej Tomasz Zapałowski, Adamos Adamou, Francisco José Millán Mon, Adrian Severin, Ioannis Kasoulides, Józef Pinior, Peter Šťastný, Monika Beňová u Olli Rehn.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.10 tal- Minuti ta' 29.03.2007 .


15. Diskorsi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika

Il-Membri li ġejjin, li xtaqu jiġbdu l-attenzjoni tal-Parlament għal kwistjonijiet ta' importanza politika, tkellmu għal minuta skond l-Artikolu 144 tar-Regoli ta' Proċedura:

Zita Pleštinská, Martin Schulz, Marios Matsakis, Hanna Foltyn-Kubicka u Věra Flasarová.

IPPRESIEDA Pierre MOSCOVICI
Viċi-President

Jim Allister, Atanas Paparizov, Czesław Adam Siekierski, Marco Cappato, Mario Borghezio, Bairbre de Brún, Martin Dimitrov, John Attard-Montalto, Danutė Budreikaitė, Milan Gaľa, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Brian Crowley, Laima Liucija Andrikienė, Jörg Leichtfried, Avril Doyle, Neena Gill, Robert Evans, Carlo Fatuzzo u Dimitar Stoyanov għal punt ta' ordni (il-President irtira kliemhom, dan l-intervent ma kienx jikkostitwixxi punt ta' ordni).


16. Produzzjoni organika u ttikkettar ta' prodotti organiċi * (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar il-produzzjoni organika u ttikkettar ta' prodotti organiċi [COM(2005)0671 - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Marie-Hélène Aubert (A6-0061/2007)

Tkellem Mariann Fischer Boel (Membru tal-Kummissjoni)

Marie-Hélène Aubert ippreżentat ir-rapport.

Tkellmu: Roberto Musacchio (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI), Agnes Schierhuber f'isem il-grupp PPE-DE, María Isabel Salinas García f'isem il-grupp PSE, Kyösti Virrankoski f'isem il-grupp ALDE, Roberta Angelilli f'isem il-grupp UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf f'isem il-grupp Verts/ALE, Vincenzo Aita f'isem il-grupp GUE/NGL, Luca Romagnoli f'isem il-grupp ITS, Ioannis Gklavakis, Marc Tarabella, Czesław Adam Siekierski, Bernadette Bourzai, Gábor Harangozó u Mariann Fischer Boel.

IPPRESIEDA Diana WALLIS
Viċi-President

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.8 tal- Minuti ta' 29.03.2007 .


17. Il-futur tar-riżorsi propji ta' l-Unjoni Ewropea (dibattitu)

Rapport dwar il-futur tar-riżorsi propji ta' l-Unjoni Ewropea [2006/2205(INI)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Alain Lamassoure (A6-0066/2007)

Reimer Böge ippreżenta r-rapport minflok ir-rapporteur.

Tkellem Mariann Fischer Boel (Membru tal-Kummissjoni)

Tkellmu: Elisa Ferreira (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ECON), Gerardo Galeote (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Carlos Carnero González (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFCO), Salvador Garriga Polledo f'isem il-grupp PPE-DE, Catherine Guy-Quint f'isem il-grupp PSE, Jan Mulder f'isem il-grupp ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk f'isem il-grupp UEN, Gérard Onesta f'isem il-grupp Verts/ALE, Esko Seppänen f'isem il-grupp GUE/NGL, Hélène Goudin f'isem il-grupp IND/DEM, Petre Popeangă f'isem il-grupp ITS, Hans-Peter Martin Membru mhux affiljat, Richard James Ashworth, Jutta Haug, Gérard Deprez, Pierre Jonckheer, Jeffrey Titford, Sergej Kozlík, Valdis Dombrovskis, Neena Gill, Kyösti Virrankoski u José Albino Silva Peneda.

IPPRESIEDA Manuel António dos SANTOS
Viċi-President

Tkellmu: Göran Färm, László Surján, Herbert Bösch, Monica Maria Iacob-Ridzi, Szabolcs Fazakas u Mariann Fischer Boel.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.11 tal- Minuti ta' 29.03.2007 .


18. Linji Ġwida tal-baġit 2008 (dibattitu)

Rapport dwar il-linji ġwida għall-proċedura tal-baġit ta' l-2008 – Taqsimiet II, IV, V, VI, VII, VIII u IX u dwar l-abbozz preliminari ta' stimi tal-Parlament Ewropew (Taqsima I) għall-proċedura tal-baġit 2008
Taqsima I – Parlament Ewropew
Taqsima II – Kunsill
Taqsima IV - Qorti tal-Ġustizzja
Taqsima V – Qorti ta' l-Awdituri
Taqsima VI – Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
Taqsima VII – Kumitat tar-Reġjuni
Taqsima VIII – L-Ombudsman Ewropew
Taqsima IX – Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data [2007/2013(BUD)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Ville Itälä (A6-0069/2007)

Ville Itälä ippreżenta r-rapport.

Tkellmu: Valdis Dombrovskis f'isem il-grupp PPE-DE, Vladimír Maňka f'isem il-grupp PSE, Anne E. Jensen f'isem il-grupp ALDE, Esko Seppänen f'isem il-grupp GUE/NGL, Louis Grech u Nathalie Griesbeck.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.12 tal- Minuti ta' 29.03.2007 .


19. Il-futur tal-futbol professjonali fl-Ewropa - Is-sigurtà waqt il-logħbiet tal-futbol * (dibattitu)

Rapport dwar il-futur tal-futbol professjonali fl-Ewropa [2006/2130(INI)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Ivo Belet (A6-0036/2007)

Rapport dwar inizjattiva tar-Repubblika ta' l-Awstrija bil-ħsieb ta' adozzjoni ta' deċiżjoni tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni 2002/348/ĠAI dwar is-sigurtà b'konnessjoni ma' logħbiet tal-futbol b'dimensjoni internazzjonali [10543/2006 - C6-0240/2006 - 2006/0806(CNS)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Giusto Catania (A6-0052/2007)

Tkellem Ján Figeľ (Membru tal-Kummissjoni).

Ivo Belet ippreżenta r-rapport.

Giusto Catania ippreżenta r-rapport.

Tkellmu: Jean-Luc Bennahmias (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Toine Manders (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Gary Titley (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI), Thomas Mann f'isem il-grupp PPE-DE, Guy Bono f'isem il-grupp PSE, Karin Resetarits f'isem il-grupp ALDE, Dariusz Maciej Grabowski f'isem il-grupp UEN, Ian Hudghton f'isem il-grupp Verts/ALE, Věra Flasarová f'isem il-grupp GUE/NGL, Jeffrey Titford f'isem il-grupp IND/DEM, Patrick Gaubert, Pier Antonio Panzeri, Luciana Sbarbati, Christopher Heaton-Harris, Christa Prets, Sharon Bowles, Luis Herrero-Tejedor, Emine Bozkurt, Manolis Mavrommatis, Joseph Muscat u Giuseppe Castiglione.

IPPRESIEDA Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Viċi-President

Tkellmu: Richard Corbett, Jacek Protasiewicz, Maria Badia i Cutchet, Vasco Graça Moura, Mario Mantovani u Ján Figeľ.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.13 tal- Minuti ta' 29.03.2007 u punt 8.9 tal- Minuti ta' 29.03.2007 .


20. Rispett ta' l-obbligi ta' Stati tal-bandiera ***I - Responsabilità ċivili u l-garanziji finanzjarji tas-sidien tal-bastimenti ***I (dibattitu)

Rapport dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-konformità mar-rekwiżiti marbuta ma' l-Istat tal-bandiera [COM(2005)0586 - C6-0062/2006 - 2005/0236(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Marta Vincenzi (A6-0058/2007)

Rapport dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-responsabilità ċivili u l-garanziji finanzjarji tas-sidien tal-bastimenti [COM(2005)0593 - C6-0039/2006 - 2005/0242(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Gilles Savary (A6-0055/2007)

Tkellem Jacques Barrot (Viċi President tal-Kummissjoni).

Marta Vincenzi ippreżentat ir-rapport.

Gilles Savary ippreżenta r-rapport.

Tkellmu: Luis de Grandes Pascual (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI), Georg Jarzembowski f'isem il-grupp PPE-DE, Willi Piecyk f'isem il-grupp PSE, Paolo Costa f'isem il-grupp ALDE, Mary Lou McDonald f'isem il-grupp GUE/NGL, Bogusław Liberadzki, Josu Ortuondo Larrea u Jacques Barrot.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.6 tal- Minuti ta' 29.03.2007 u punt 8.7 tal- Minuti ta' 29.03.2007 .


21. L-integrazzjoni ta' l-Istati Membri l-ġodda fil-CAP (dibattitu)

Rapport dwar l-integrazzjoni ta' l-Istati Membri l-ġodda fil-politika agrikola komuni [2006/2042(INI)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Csaba Sándor Tabajdi (A6-0037/2007)

Csaba Sándor Tabajdi ippreżenta r-rapport.

Tkellem Mariann Fischer Boel (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Albert Deß f'isem il-grupp PPE-DE, Bogdan Golik f'isem il-grupp PSE, Tchetin Kazak f'isem il-grupp ALDE, Janusz Wojciechowski f'isem il-grupp UEN, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea f'isem il-grupp ITS, Peter Baco Membru mhux affiljat, Czesław Adam Siekierski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Dimitar Stoyanov, Andreas Mölzer u Mariann Fischer Boel.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.14 tal- Minuti ta' 29.03.2007 .


22. Aġenda għas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-sessjoni ta' l-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 385.050/OJJE).


23. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 00.05.

Harald Rømer

Alejo Vidal-Quadras

Segretarju Ġenerali

Viċi-President


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Ali, Allister, Anastase, Andersson, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Bachelot-Narquin , Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berman, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Christova, Chruszcz, Ciornei, Cioroianu , Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Cornillet, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liotard, Locatelli, Lombardo, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Lyubcheva, Maat , Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Occhetto, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Silaghi , Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza