Index 
Proces-verbal
PDF 169kWORD 141k
Miercuri, 28 martie 2007 - Bruxelles
1.Reluarea sesiunii
 2.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 3.Declaraţia Preşedintelui (Zimbabwe)
 4.Misiune atribuită unui deputat
 5.Urări de bun venit
 6.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 7.Depunere de documente
 8.Declaraţii scrise (articolul 116 din Regulamentul de procedură)
 9.Declaraţii scrise şi întrebări orale (depunere)
 10.Cursul dat rezoluţiilor Parlamentului
 11.Ordinea de zi
 12.Urmări ale declaraţiei de la Berlin (dezbatere)
 13.Consolidarea convergenţei practicilor de control la nivelul UE (dezbatere)
 14.Viitorul Kosovo şi rolul UE (dezbatere)
 15.Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante
 16.Producţia biologică şi etichetarea produselor biologice * (dezbatere)
 17.Viitorul resurselor proprii ale Uniunii Europene (dezbatere)
 18.Orientări bugetare 2008 (dezbatere)
 19.Viitorul fotbalului profesionist în Europa - Siguranţa la meciurile de fotbal * (dezbatere)
 20.Respectarea obligaţiilor statelor de pavilion ***I - Răspundere civilă şi garanţii financiare ale armatorilor ***I (dezbatere)
 21.Integrarea noilor state membre în PAC (dezbatere)
 22.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 23.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


PREZIDEAZĂ: Hans-Gert PÖTTERING
Preşedinte

1. Reluarea sesiunii

Şedinţa a fost deschisă la ora 15.05.


2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


3. Declaraţia Preşedintelui (Zimbabwe)

Preşedintele a făcut o declaraţie cu privire la situaţia politică din Zimbabwe. Preşedintele a condamnat violenţa exercitată de regimul lui Robert Mugabe împotriva opozanţilor săi şi a cerut instituirea unei democraţii veritabile în această ţară.

A intervenit Glenys Kinnock, preşedinta delegaţiei Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE.


4. Misiune atribuită unui deputat

Preşedintele a comunicat faptul că prim-ministrul Republicii Cehe l-a informat asupra deciziei sale de a-l numi pe Jan Zahradil ca reprezentant al său în cadrul consultărilor privind „Declaraţia de la Berlin” şi, în general, în cadrul relansării procesului constituţional pe durata preşedinţiei germane a Uniunii.

În cadrul reuniunii sale din 19 şi 20 martie 2007, Comisia pentru afaceri juridice, sesizată în conformitate cu articolul 5 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, a ajuns la concluzia că această misiune este conformă cu litera şi spiritul Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct şi că, în consecinţă, Jan Zahradil nu se află într-o situaţie de incompatibilitate şi poate să continue să-şi exercite mandatul parlamentar.


5. Urări de bun venit

Preşedintele, în numele Parlamentului, a urat bun venit delegaţiei Parlamentului irakian, condusă de Hamid Mousa, care a luat loc în tribuna oficială.


6. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

Preşedintele a primit din partea grupurilor PPE-DE, PSE, ALDE şi a deputaţilor neafiliaţi următoarele solicitări de numire:

AFET: Ria Oomen-Ruijten

INTA: Corien Wortmann-Kool în locul lui Albert Jan Maat

CONT: Ruth Hieronymi în locul lui Vito Bonsignore

REGI: Wolfgang Bulfon în locul lui Giulietto Chiesa

PECH: Joop Post în locul lui Albert Jan Maat

JURI: Giulietto Chiesa în locul lui Wolfgang Bulfon

LIBE: Albert Jan Maat în locul lui Ria Oomen-Ruijten

FEMM: Albert Jan Maat în locul lui Corien Wortmann-Kool

PETI: Gay Mitchell

Delegaţia la Comisiile parlamentare de cooperare UE- Kazahstan, UE- Kirghistan şi UE-Uzbekistan şi pentru relaţiile cu Tadjikistan, Turkmenistan şi Mongolia : Adam Gierek

Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din Maghreb şi cu Uniunea Maghrebului Arab (inclusiv Libia): Filiz Husmenova

Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din Mashrek: Kurt Lechner în locul lui Jan Zahradil

Delegaţia pentru relaţiile cu statele din Golf, inclusiv Yemen: Françoise Grossetête nu mai este membru

Delegaţia pentru relaţiile cu Mercosur : Gérard Deprez în locul lui Antoine Duquesne

Delegaţia pentru relaţiile cu Japonia: Gianni De Michelis

Delegaţia pentru relaţiile cu Asia de Sud: Nedzhmi Ali

Delegaţia pentru relaţiile cu India: Jan Zahradil în locul lui Kurt Lechner

Delegaţia pentru relaţiile cu Afganistan: Jacek Saryusz-Wolski

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nici o obiecţie până la aprobarea prezentului proces-verbal.


7. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente

1) de comisiile parlamentare:

1.1) rapoarte

- Raport privind integrarea noilor state membre în politica agricolă comună (2006/2042(INI)) - AGRI - : Csaba Sándor Tabajdi (A6-0037/2007)

- * Raport privind iniţiativa Republicii Austria în vederea adoptării unei decizii a Consiliului de modificare a Deciziei 2002/348/JAI privind siguranţa la meciurile internaţionale de fotbal (10543/2006 - C6-0240/2006 - 2006/0806(CNS)) - LIBE - : Giusto Catania (A6-0052/2007)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind răspunderea civilă şi garanţiile financiare ale armatorilor (COM(2005)0593 - C6-0039/2006 - 2005/0242(COD)) - TRAN - : Gilles Savary (A6-0055/2007)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind respectarea obligaţiilor statelor de pavilion (COM(2005)0586 - C6-0062/2006 - 2005/0236(COD)) - TRAN - : Marta Vincenzi (A6-0058/2007)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind modificarea Directivei 89/391/CEE a Consiliului, a directivelor speciale ale acestuia şi a Directivelor 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE şi 94/33/CE ale Consiliului în vederea simplificării şi raţionalizării rapoartelor privind punerea în aplicare (COM(2006)0390 - C6-0242/2006 - 2006/0127(COD)) - EMPL - : Ilda Figueiredo (A6-0059/2007)

- * Raport privind propunerea de regulament a Consiliului cu privire la producţia biologică şi etichetarea produselor biologice (COM(2005)0671 [[01]] - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)) - AGRI - : Marie-Hélène Aubert (A6-0061/2007)

- ***I Raport privind propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile structurale de întreprindere (COM(2006)0066 - C6-0063/2006 - 2006/0020(COD)) - ECON - : Elisa Ferreira (A6-0062/2007)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind participarea Comunităţii la creşterea capitalului Fondului European de Investiţii (COM(2006)0621 - C6-0426/2006 - 2006/0203(CNS)) - BUDG - : Esko Seppänen (A6-0065/2007)

- Raport privind viitorul resurselor proprii ale Uniunii Europene (2006/2205(INI)) - BUDG - : Alain Lamassoure (A6-0066/2007)

- Raport privind viitorul provinciei Kosovo şi rolul UE (2006/2267(INI)) - AFET - : Joost Lagendijk (A6-0067/2007)

- Raport privind orientările pentru procedura bugetară 2008 - Secţiunile II, IV, V, VI, VII, VIII şi IX - şi proiectul preliminar de estimare a bugetului Parlamentului European (Secţiunea I) pentru procedura bugetară 2008, Secţiunea I – Parlamentul European, Secţiunea II – Consiliul, Secţiunea IV – Curtea de Justiţie, Secţiunea V – Curtea de Conturi, Secţiunea VI – Comitetul Economic şi Social European, Secţiunea VII – Comitetul Regiunilor, Secţiunea VIII – Ombudsmanul European, Secţiunea IX – Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor (2007/2013(BUD)) - BUDG - : Ville Itälä (A6-0069/2007)

- Raport privind cererea de apărare a imunităţii şi privilegiilor lui Giuseppe Gargani (2006/2300(IMM)) - JURI - : Diana Wallis (A6-0071/2007)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă şi comercială (COM(2004)0718 - C6-0154/2004 - 2004/0251(COD)) - JURI - : Arlene McCarthy (A6-0074/2007)

1.2) recomandări pentru a doua lectură:

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării directivei Parlamentului European şi a Consiliului privind evaluarea şi gestionarea riscurilor de inundaţii (12131/6/2006 - C6-0038/2007 - 2006/0005(COD)) - ENVI - : Richard Seeber (A6-0064/2007)

2) de către deputaţi

2.1) propuneri de rezoluţie (articolul 113 din Regulamentul de procedură)

- Cristiana Muscardini. Propunere de rezoluţie privind ingineria genetică (B6-0120/2007)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

ITRE, JURI, LIBE

- Salvador Garriga Polledo and Carlos Coelho. Propunere de rezoluţie privind Rezervaţia naturală internaţională Tajo (B6-0141/2007)

retrimis

fond :

ENVI

- Cristiana Muscardini. Propunere de rezoluţie privind acţiunile UE în legătură cu sechestrarea a 3 soldaţi israelieni în Orientul Mijlociu (B6-0142/2007)

retrimis

fond :

AFET

- Salvador Garriga Polledo. Propunere de rezoluţie privind tehnologia curată a cărbunelui (B6-0143/2007)

retrimis

fond :

ITRE


8. Declaraţii scrise (articolul 116 din Regulamentul de procedură)

Neîntrunind numărul necesar de semnături, declaraţiile scrise nr. 85, 86/2006 au devenit caduce, în conformitate cu articolul 116 alineatul (5) din Regulamentul de procedură.


9. Declaraţii scrise şi întrebări orale (depunere)

Au fost depuse de către deputaţi următoarele documente::

1) declaraţii scrise pentru înscriere în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură):

- Andreas Mölzer privind utilizarea corespunzătoare a agenţiilor UE (0031/2007),

- Elizabeth Lynne privind sclavia modernă după celebrarea a 200 de ani de la abolirea comerţului transatlantic cu sclavi (0032/2007),

- Jacky Henin şi Marco Rizzo privind acţiunile Uniunii Europene necesare pentru sprijinirea industriei aeronautice europene (0033/2007),

- Karin Riis-Jørgensen, Silvia Ciornei, Simon Coveney, Lissy Gröner şi Raül Romeva i Rueda privind crearea unei linii de asistenţă telefonică la nivelul UE pentru victimele traficului de fiinţe umane (0035/2007),

- Romana Jordan Cizelj şi Christian Ehler privind emisiile de gaze cu efect de seră generate de sectorul creşterii animalelor (0036/2007),

- Ivo Belet, Jean-Luc Bennahmias, Adeline Hazan, Guy Bono şi Patrick Gaubert privind lupta împotriva traficului şi exploatării minorilor în fotbal (0037/2007)

- Cristian Stănescu privind atacul rasist si xenofob al lui Maurizio Zamparini (0038/2007).


10. Cursul dat rezoluţiilor Parlamentului

Comunicarea Comisiei privind cursul dat de către Comisia Europeană Rezoluţiei Parlamentului European privind programul legislativ şi de lucru al Comisiei pentru 2007 a fost distribuită.


11. Ordinea de zi

Ordinea lucrărilor a fost stabilită (punctul 15 al PV din 12.03.2007) şi a fost distribuit un corrigendum la ordinea de zi (PE 385.050/OJ/COR).

Ordinea de zi a fost astfel stabilită.


12. Urmări ale declaraţiei de la Berlin (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Urmări ale declaraţiei de la Berlin

Angela Merkel (Preşedinta în exerciţiu a Consiliului) şi José Manuel Barroso (Preşedintele Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Joseph Daul, în numele Grupului PPE-DE, Martin Schulz, în numele Grupului PSE, Graham Watson, în numele Grupului ALDE, Cristiana Muscardini, în numele Grupului UEN, Monica Frassoni, în numele Grupului Verts/ALE, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Jens-Peter Bonde, în numele Grupului IND/DEM, Bruno Gollnisch, în numele Grupului ITS, Jim Allister, neafiliat, Hartmut Nassauer, Edite Estrela, Silvana Koch-Mehrin, Konrad Szymański, Johannes Voggenhuber, Roberto Musacchio, Vladimír Železný, Timothy Kirkhope, Bernard Poignant, Andrew Duff, Mario Borghezio, Rebecca Harms, Pedro Guerreiro, Antonio Tajani, Stephen Hughes, Bronisław Geremek, Angela Merkel, Mirosław Mariusz Piotrowski, József Szájer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Íñigo Méndez de Vigo şi Ioannis Varvitsiotis.

PREZIDEAZĂ: Luisa MORGANTINI
Vicepreşedintă

Au intervenit: Margie Sudre, Bogusław Sonik, Elmar Brok şi José Manuel Barroso.

Dezbaterea s-a încheiat.


13. Consolidarea convergenţei practicilor de control la nivelul UE (dezbatere)

Întrebare orală (O-0125/2007) adresată de Pervenche Berès, în numele Comisiei ECON, pentru Consiliu: Consolidarea convergenţei practicilor de control la nivelul UE (B6-0010/2007)

Întrebare orală (O-0126/2007) adresată de Pervenche Berès, în numele Comisiei ECON, pentru Comisie: Consolidarea convergenţei practicilor de control la nivelul UE (B6-0449/2006)

Pervenche Berès a dezvoltat întrebările orale.

Günter Gloser (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Charlie McCreevy (membru al Comisiei) au răspuns la întrebări.

Au intervenit: Karsten Friedrich Hoppenstedt, în numele Grupului PPE-DE, Joseph Muscat, în numele Grupului PSE, Margarita Starkevičiūtė, în numele Grupului ALDE, Piia-Noora Kauppi şi Charlie McCreevy.

Dezbaterea s-a încheiat.


14. Viitorul Kosovo şi rolul UE (dezbatere)

Raport privind viitorul Kosovo şi rolul UE [2006/2267(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Joost Lagendijk (A6-0067/2007)

Joost Lagendijk şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Günter Gloser (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Olli Rehn (membru al Comisiei)

Au intervenit: Erika Mann (raportoarea pentru aviz a Comisiei INTA), Bernd Posselt, în numele Grupului PPE-DE, Csaba Sándor Tabajdi, în numele Grupului PSE, Lapo Pistelli, în numele Grupului ALDE, Brian Crowley, în numele Grupului UEN, Gisela Kallenbach, în numele Grupului Verts/ALE, Tobias Pflüger, în numele Grupului GUE/NGL, Bastiaan Belder, în numele Grupului IND/DEM, şi Alojz Peterle.

PREZIDEAZĂ: Mechtild ROTHE
Vicepreşedintă

Au intervenit: Hannes Swoboda, Jelko Kacin, Hanna Foltyn-Kubicka, Erik Meijer, Doris Pack, Jan Marinus Wiersma, Andrzej Tomasz Zapałowski, Adamos Adamou, Francisco José Millán Mon, Adrian Severin, Ioannis Kasoulides, Józef Pinior, Peter Šťastný, Monika Beňová şi Olli Rehn.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.10 al PV din 29.03.2007.


15. Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 144 din Regulamentul de procedură, pentru intervenţii de un minut, următorii deputaţi, care doresc să atragă atenţia Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Zita Pleštinská, Martin Schulz, Marios Matsakis, Hanna Foltyn-Kubicka şi Věra Flasarová.

PREZIDEAZĂ: Pierre MOSCOVICI
Vicepreşedinte

Jim Allister, Atanas Paparizov, Czesław Adam Siekierski, Marco Cappato, Mario Borghezio, Bairbre de Brún, Martin Dimitrov, John Attard-Montalto, Danutė Budreikaitė, Milan Gaľa, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Brian Crowley, Laima Liucija Andrikienė, Jörg Leichtfried, Avril Doyle, Neena Gill, Robert Evans, Carlo Fatuzzo şi Dimitar Stoyanov pentru o trimitere la Regulamentul de procedură (Preşedintele i-a retras cuvântul, deoarece această intervenţie nu constituia o trimitere la Regulament).


16. Producţia biologică şi etichetarea produselor biologice * (dezbatere)

Raport privind propunere de regulament al Consiliului cu privire la producţia biologică şi etichetarea produselor biologice [COM(2005)0671 - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportoare: Marie-Hélène Aubert (A6-0061/2007)

A intervenit Mariann Fischer Boel (membră a Comisiei)

Marie-Hélène Aubert şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Roberto Musacchio (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Agnes Schierhuber, în numele Grupului PPE-DE, María Isabel Salinas García, în numele Grupului PSE, Kyösti Virrankoski, în numele Grupului ALDE, Roberta Angelilli, în numele Grupului UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, în numele Grupului Verts/ALE, Vincenzo Aita, în numele Grupului GUE/NGL, Luca Romagnoli, în numele Grupului ITS, Ioannis Gklavakis, Marc Tarabella, Czesław Adam Siekierski, Bernadette Bourzai, Gábor Harangozó şi Mariann Fischer Boel.

PREZIDEAZĂ: Diana WALLIS
Vicepreşedintă

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.8 al PV din 29.03.2007.


17. Viitorul resurselor proprii ale Uniunii Europene (dezbatere)

Raport privind viitorul resurselor proprii ale Uniunii Europene [2006/2205(INI)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Alain Lamassoure (A6-0066/2007)

Reimer Böge, înlocuind raportorul, a prezentat raportul.

A intervenit Mariann Fischer Boel (membră a Comisiei)

Au intervenit: Elisa Ferreira (raportoarea pentru aviz a Comisiei ECON), Gerardo Galeote (raportorul pentru aviz al Comisiei REGI), Carlos Carnero González (raportorul pentru aviz al Comisiei AFCO), Salvador Garriga Polledo, în numele Grupului PPE-DE, Catherine Guy-Quint, în numele Grupului PSE, Jan Mulder, în numele Grupului ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, în numele Grupului UEN, Gérard Onesta, în numele Grupului Verts/ALE, Esko Seppänen, în numele Grupului GUE/NGL, Hélène Goudin, în numele Grupului IND/DEM, Petre Popeangă, în numele Grupului ITS, Hans-Peter Martin, neafiliat, Richard James Ashworth, Jutta Haug, Gérard Deprez, Pierre Jonckheer, Jeffrey Titford, Sergej Kozlík, Valdis Dombrovskis, Neena Gill, Kyösti Virrankoski şi José Albino Silva Peneda.

PREZIDEAZĂ: Manuel António dos SANTOS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Göran Färm, László Surján, Herbert Bösch, Monica Maria Iacob-Ridzi, Szabolcs Fazakas şi Mariann Fischer Boel.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.11 al PV din 29.03.2007.


18. Orientări bugetare 2008 (dezbatere)

Raport privind orientările pentru procedura bugetară 2008:
Secţiunea I, Parlamentul European
Secţiunea II, Consiliul
Secţiunea IV, Curtea de Justiţie
Secţiunea V, Curtea de Conturi
Secţiunea VI, Comitetul Economic şi Social European
Secţiunea VII, Comitetul Regiunilor
Secţiunea VIII, Ombudsmanul European
Secţiunea IX, Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor
şi
privind proiectul preliminar de estimare a bugetului Parlamentului European (Secţiunea I) pentru procedura bugetară 2008 [2007/2013(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Ville Itälä (A6-0069/2007)

Ville Itälä şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Valdis Dombrovskis, în numele Grupului PPE-DE, Vladimír Maňka, în numele Grupului PSE, Anne E. Jensen, în numele Grupului ALDE, Esko Seppänen, în numele Grupului GUE/NGL, Louis Grech şi Nathalie Griesbeck.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.12 al PV din 29.03.2007.


19. Viitorul fotbalului profesionist în Europa - Siguranţa la meciurile de fotbal * (dezbatere)

Raport privind viitorul fotbalului profesionist în Europa [2006/2130(INI)] - Comisia pentru cultură şi educaţie. Raportor: Ivo Belet (A6-0036/2007)

Raport privind iniţiativa Republicii Austria în vederea adoptării unei decizii a Consiliului de modificare a Deciziei 2002/348/JAI a Consiliului din 25 aprilie 2002 privind siguranţa la meciurile de fotbal de anvergură internaţională [10543/2006 - C6-0240/2006 - 2006/0806(CNS)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Giusto Catania (A6-0052/2007)

A intervenit Ján Figeľ (membru al Comisiei).

Ivo Belet şi-a prezentat raportul.

Giusto Catania şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Jean-Luc Bennahmias (raportorul pentru aviz al Comisiei EMPL), Toine Manders (raportorul pentru aviz al Comisiei IMCO), Gary Titley (raportorul pentru aviz al Comisiei JURI), Thomas Mann, în numele Grupului PPE-DE, Guy Bono, în numele Grupului PSE, Karin Resetarits, în numele Grupului ALDE, Dariusz Maciej Grabowski, în numele Grupului UEN, Ian Hudghton, în numele Grupului Verts/ALE, Věra Flasarová, în numele Grupului GUE/NGL, Jeffrey Titford, în numele Grupului IND/DEM, Patrick Gaubert, Pier Antonio Panzeri, Luciana Sbarbati, Christopher Heaton-Harris, Christa Prets, Sharon Bowles, Luis Herrero-Tejedor, Emine Bozkurt, Manolis Mavrommatis, Joseph Muscat şi Giuseppe Castiglione.

PREZIDEAZĂ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

Au intervenit: Richard Corbett, Jacek Protasiewicz, Maria Badia i Cutchet, Vasco Graça Moura, Mario Mantovani şi Ján Figeľ.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.13 al PV din 29.03.2007 şi punctul 8.9 al PV din 29.03.2007.


20. Respectarea obligaţiilor statelor de pavilion ***I - Răspundere civilă şi garanţii financiare ale armatorilor ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind respectarea obligaţiilor statelor de pavilion [COM(2005)0586 - C6-0062/2006 - 2005/0236(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportoare: Marta Vincenzi (A6-0058/2007)

Raport privind propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind răspunderea civilă şi garanţiile financiare ale armatorilor [COM(2005)0593 - C6-0039/2006 - 2005/0242(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Gilles Savary (A6-0055/2007)

A intervenit Jacques Barrot (vicepreşedinte al Comisiei ).

Marta Vincenzi şi-a prezentat raportul.

Gilles Savary şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Luis de Grandes Pascual (raportorul pentru aviz al Comisiei JURI), Georg Jarzembowski, în numele Grupului PPE-DE, Willi Piecyk, în numele Grupului PSE, Paolo Costa, în numele Grupului ALDE, Mary Lou McDonald, în numele Grupului GUE/NGL, Bogusław Liberadzki, Josu Ortuondo Larrea şi Jacques Barrot.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.6 al PV din 29.03.2007 şi punctul 8.7 al PV din 29.03.2007.


21. Integrarea noilor state membre în PAC (dezbatere)

Raport privind integrarea noilor state membre în politica agricolă comună (PAC) [2006/2042(INI)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: Csaba Sándor Tabajdi (A6-0037/2007)

Csaba Sándor Tabajdi şi-a prezentat raportul.

A intervenit Mariann Fischer Boel (membră a Comisiei).

Au intervenit: Albert Deß, în numele Grupului PPE-DE, Bogdan Golik, în numele Grupului PSE, Tchetin Kazak, în numele Grupului ALDE, Janusz Wojciechowski, în numele Grupului UEN, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea, în numele Grupului ITS, Peter Baco, neafiliat, Czesław Adam Siekierski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Dimitar Stoyanov, Andreas Mölzer şi Mariann Fischer Boel.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.14 al PV din 29.03.2007.


22. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei de a doua zi (documentul „Ordinea de zi” PE 385.050/OJJE).


23. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 0.05.

Harald Rømer

Alejo Vidal-Quadras

Secretar General

Vicepreşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Ali, Allister, Anastase, Andersson, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Bachelot-Narquin , Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berman, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Christova, Chruszcz, Ciornei, Cioroianu , Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Cornillet, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liotard, Locatelli, Lombardo, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Lyubcheva, Maat , Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Occhetto, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Silaghi , Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate