Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 29. marts 2007 - Bruxelles

3. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 78/855/EØF om fusioner af aktieselskaber og Rådets direktiv 82/891/EØF om spaltning af aktieselskaber for så vidt angår kravet om udarbejdelse ved en uafhængig sagkyndig af en beretning i forbindelse med en fusion eller spaltning (KOM(2007)0091 - C6-0082/2007 - 2007/0035(COD))

henvist til:

korr.udv. :

JURI

rådg.udv. :

ECON

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning nr. 11 vedrørende afskaffelse af forskelsbehandling med hensyn til transportpriser og transportvilkår, udfærdiget i henhold til artikel 79, stk. 3, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne (KOM(2007)0090 - C6-0086/2007 - 2007/0037(COD))

henvist til:

korr.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

ENVI

- Forslag til Rådets direktiv om afsætning af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion (omarbejdet udgave) (KOM(2007)0031 - C6-0093/2007 - 2007/0014(CNS))

henvist til:

korr.udv. :

AGRI

- Forslag til Rådets forordning om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe og Det Europæisk Fællesskab (KOM(2007)0085 - C6-0098/2007 - 2007/0034(CNS))

henvist til:

korr.udv. :

PECH

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Rådets henstilling om meddelelse af decharge til Kommissionen for gennemførelsen af transaktionerne under Den Europæiske Udviklingsfond (sjette EUF) for regnskabsåret 2005 (06061/2007 - C6-0094/2007 - 2006/2169(DEC))

henvist til:

korr.udv. :

CONT

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Rådets henstilling om meddelelse af decharge til Kommissionen for gennemførelsen af transaktionerne under Den Europæiske Udviklingsfond (syvende EUF) for regnskabsåret 2005 (06062/2007 - C6-0095/2007 - 2006/2169(DEC))

henvist til:

korr.udv. :

CONT

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Rådets henstilling om meddelelse af decharge til Kommissionen for gennemførelsen af transaktionerne under Den Europæiske Udviklingsfond (ottende EUF) for regnskabsåret 2005 (06063/2007 - C6-0096/2007 - 2006/2169(DEC))

henvist til:

korr.udv. :

CONT

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Rådets henstilling om meddelelse af decharge til Kommissionen for gennemførelsen af transaktionerne under Den Europæiske Udviklingsfond (niende EUF) for regnskabsåret 2005 (06064/2007 - C6-0097/2007 - 2006/2169(DEC))

henvist til:

korr.udv. :

CONT

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik