Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 29. maaliskuuta 2007 - Bryssel

3. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta:

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi osakeyhtiöiden sulautumisesta annetun neuvoston direktiivin 78/855/ETY ja osakeyhtiöiden jakautumisesta annetun neuvoston direktiivin 82/891/ETY muuttamisesta siltä osin kuin sulautumisesta tai jakautumisesta vaaditaan riippumattoman asiantuntijan lausunto (KOM(2007)0091 - C6-0082/2007 - 2007/0035(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

JURI

lausuntoa varten :

ECON

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen 79 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta syrjinnän poistamiseksi kuljetusmaksuista ja -ehdoista annetun asetuksen N:o 11 sekä elintarvikehygieniasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 muuttamisesta (KOM(2007)0090 - C6-0086/2007 - 2007/0037(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

TRAN

lausuntoa varten :

ENVI

- Ehdotus neuvoston direktiiviksi hedelmäntuotantoon tarkoitettujen hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston pitämisestä kaupan (uudelleen laadittu toisinto) (KOM(2007)0031 - C6-0093/2007 - 2007/0014(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

AGRI

- Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä (KOM(2007)0085 - C6-0098/2007 - 2007/0034(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

PECH

lausuntoa varten :

DEVE, BUDG

- Neuvoston suositus Euroopan kehitysrahaston (kuudes EKR) toimenpiteiden toteuttamisesta komissiolle myönnettäväksi vastuuvapaudeksi varainhoitovuodelta 2005 (06061/2007 - C6-0094/2007 - 2006/2169(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

CONT

lausuntoa varten :

DEVE, BUDG

- Neuvoston suositus Euroopan kehitysrahaston (seitsemäs EKR) toimenpiteiden toteuttamisesta komissiolle myönnettäväksi vastuuvapaudeksi varainhoitovuodelta 2005 (06062/2007 - C6-0095/2007 - 2006/2169(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

CONT

lausuntoa varten :

DEVE, BUDG

- Neuvoston suositus Euroopan kehitysrahaston (kahdeksas EKR) toimenpiteiden toteuttamisesta komissiolle myönnettäväksi vastuuvapaudeksi varainhoitovuodelta 2005 (06063/2007 - C6-0096/2007 - 2006/2169(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

CONT

lausuntoa varten :

DEVE, BUDG

- Neuvoston suositus Euroopan kehitysrahaston (yhdeksäs EKR) toimenpiteiden toteuttamisesta komissiolle myönnettäväksi vastuuvapaudeksi varainhoitovuodelta 2005 (06064/2007 - C6-0097/2007 - 2006/2169(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

CONT

lausuntoa varten :

DEVE, BUDG

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö