Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2007. március 29., Csütörtök - Brüsszel

3. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság:

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a részvénytársaságok egyesüléséről szóló 78/855/EGK tanácsi irányelvnek és a részvénytársaságok szétválásáról szóló 82/891/EGK tanácsi irányelvnek a független szakértő által egyesülés vagy szétválás alkalmával készítendő jelentésre vonatkozó követelmény tekintetében történő módosításáról (COM(2007)0091 - C6-0082/2007 - 2007/0035(COD))

utalva:

illetékes:

JURI

vélemény:

ECON

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés 79. cikke (3) bekezdésének végrehajtása keretében a fuvardíjakban és fuvarozási feltételek terén alkalmazott hátrányos megkülönböztetés megszüntetéséről szóló 11. rendelet és az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (COM(2007)0090 - C6-0086/2007 - 2007/0037(COD))

utalva:

illetékes:

TRAN

vélemény:

ENVI

- Javaslat a Tanács irányelvére a gyümölcstermő növények szaporítóanyagai, illetve a gyümölcstermesztésre szánt gyümölcstermő növények forgalmazásáról (átdolgozott változat) (COM(2007)0031 - C6-0093/2007 - 2007/0014(CNS))

utalva:

illetékes:

AGRI

- Javaslat a Tanács rendeletére a São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság és az Európai Közösség közötti halászati partnerségi megállapodás megkötéséről (COM(2007)0085 - C6-0098/2007 - 2007/0034(CNS))

utalva:

illetékes:

PECH

vélemény:

DEVE, BUDG

- A Tanács ajánlása a Bizottságnak az Európai Fejlesztési Alap (hatodik EFA) 2005. pénzügyi évre vonatkozó műveleteinek végrehajtása tekintetében adandó felmentésről (06061/2007 - C6-0094/2007 - 2006/2169(DEC))

utalva:

illetékes:

CONT

vélemény:

DEVE, BUDG

- A Tanács ajánlása a Bizottságnak az Európai Fejlesztési Alap (hetedik EFA) 2005. pénzügyi évre vonatkozó műveleteinek végrehajtása tekintetében adandó felmentésről (06062/2007 - C6-0095/2007 - 2006/2169(DEC))

utalva:

illetékes:

CONT

vélemény:

DEVE, BUDG

- A Tanács ajánlása a Bizottságnak az Európai Fejlesztési Alap (nyolcadik EFA) 2005. pénzügyi évre vonatkozó műveleteinek végrehajtása tekintetében adandó felmentésről (06063/2007 - C6-0096/2007 - 2006/2169(DEC))

utalva:

illetékes:

CONT

vélemény:

DEVE, BUDG

- A Tanács ajánlása a Bizottság számára az Európai Fejlesztési Alap (kilencedik EFA) 2005. pénzügyi évre vonatkozó műveleteinek végrehajtása tekintetében adandó felmentésről (06064/2007 - C6-0097/2007 - 2006/2169(DEC))

utalva:

illetékes:

CONT

vélemény:

DEVE, BUDG

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat