Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 29. maaliskuuta 2007 - Bryssel

5. Euroopan unionin yhteisen ulkopolitiikan näkymät vuonna 2007, mukaan luettuna Yhdysvaltojen Eurooppaan sijoittamat ohjuspuolustusjärjestelmät (keskustelu)
CRE

YUTP:n korkean edustajan lausuma: Euroopan unionin yhteisen ulkopolitiikan näkymät vuonna 2007, mukaan luettuna Yhdysvaltojen Eurooppaan sijoittamat ohjuspuolustusjärjestelmät

Javier Solana (korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puhemies ilmaisi parlamentin puolesta solidaarisuutensa 15:lle Iranissa pidätetylle Ison-Britannian sotilaalle.

Meglena Kuneva (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Joseph Daul PPE-DE-ryhmän puolesta, Martin Schulz PSE-ryhmän puolesta, Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta, Konrad Szymański UEN-ryhmän puolesta, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta, Francis Wurtz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder IND/DEM-ryhmän puolesta, Daniela Buruiană-Aprodu ITS-ryhmän puolesta, sitoutumaton Jana Bobošíková, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jan Marinus Wiersma, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ģirts Valdis Kristovskis, Angelika Beer, Jiří Maštálka, Gerard Batten, Ashley Mote, Roger Helmer, Karl von Wogau, Véronique De Keyser, István Szent-Iványi, Mirosław Mariusz Piotrowski, Dimitrios Papadimoulis, Alessandro Battilocchio, Jacek Saryusz-Wolski, Hannes Swoboda, Anneli Jäätteenmäki, Seán Ó Neachtain, Charles Tannock, Ana Maria Gomes, Jan Zahradil, Libor Rouček, Stefano Zappalà, Adrian Severin, Elmar Brok, Justas Vincas Paleckis, Bogdan Klich, Giulietto Chiesa, Roberta Alma Anastase, Andrzej Jan Szejna, Jana Hybášková ja Javier Solana.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö