Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 29 marca 2007 r. - Bruksela

5. Perspektywy wspólnej polityki zagranicznej dla Unii Europejskiej w 2007 r. (debata)
CRE

Oświadczenie Wysokiego Przedstawiciela ds. WPZiB: Perspektywy wspólnej polityki zagranicznej dla Unii Europejskiej w 2007 r., w tym rozmieszczenie w Europie przez Stany Zjednoczone systemów obrony przeciwlotniczej

Javier Solana (Wysoki Przedstawiciel) złożył oświadczenie.

Przewodniczący wyraził solidarność Parlamentu z 15 brytyjskimi żołnierzami przetrzymywanymi w Iranie.

Głos zabrała Meglena Kunewa (członkini Komisji).

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE-DE, Martin Schulz w imieniu grupy PSE, Graham Watson w imieniu grupy ALDE, Konrad Szymański w imieniu grupy UEN, Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, Francis Wurtz w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy IND/DEM, Daniela Buruiană-Aprodu w imieniu grupy ITS, Jana Bobošíková niezrzeszona, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jan Marinus Wiersma, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ģirts Valdis Kristovskis, Angelika Beer, Jiří Maštálka, Gerard Batten, Ashley Mote, Roger Helmer, Karl von Wogau, Véronique De Keyser, István Szent-Iványi, Mirosław Mariusz Piotrowski, Dimitrios Papadimoulis, Alessandro Battilocchio, Jacek Saryusz-Wolski, Hannes Swoboda, Anneli Jäätteenmäki, Seán Ó Neachtain, Charles Tannock, Ana Maria Gomes, Jan Zahradil, Libor Rouček, Stefano Zappalà, Adrian Severin, Elmar Brok, Justas Vincas Paleckis, Bogdan Klich, Giulietto Chiesa, Roberta Alma Anastase, Andrzej Jan Szejna, Jana Hybášková i Javier Solana.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności