Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 29 mars 2007 - Bryssel

5. Framtidsutsikter för Europeiska unionens gemensamma utrikespolitik 2007, inbegripet Förenta staternas utplacering av antimissil-försvarssystem i Europa
CRE

Uttalande av den höge representanten för GUSP: Framtidsutsikter för Europeiska unionens gemensamma utrikespolitik 2007, inbegripet Förenta staternas utplacering av antimissil-försvarssystem i Europa

Javier Solana (hög representant) gjorde ett uttalande.

Talmannen uttryckte Europaparlamentets solidaritet med de 15 brittiska soldater som kvarhålls i Iran.

Talare: Meglena Kuneva (ledamot av kommissionen).

Talare: Joseph Daul för PPE-DE-gruppen, Martin Schulz för PSE-gruppen, Graham Watson för ALDE-gruppen, Konrad Szymański för UEN-gruppen, Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för IND/DEM-gruppen, Daniela Buruiană-Aprodu för ITS-gruppen, Jana Bobošíková, grupplös, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jan Marinus Wiersma, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ģirts Valdis Kristovskis, Angelika Beer, Jiří Maštálka, Gerard Batten, Ashley Mote, Roger Helmer, Karl von Wogau, Véronique De Keyser, István Szent-Iványi, Mirosław Mariusz Piotrowski, Dimitrios Papadimoulis, Alessandro Battilocchio, Jacek Saryusz-Wolski, Hannes Swoboda, Anneli Jäätteenmäki, Seán Ó Neachtain, Charles Tannock, Ana Maria Gomes, Jan Zahradil, Libor Rouček, Stefano Zappalà, Adrian Severin, Elmar Brok, Justas Vincas Paleckis, Bogdan Klich, Giulietto Chiesa, Roberta Alma Anastase, Andrzej Jan Szejna, Jana Hybášková och Javier Solana.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy