Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 29 март 2007 г. - Брюксел

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

6. Одобряване на протокола от предишното заседание

Jan Mulder уведоми, че е присъствал, но неговото име не е отбелязано в присъствения списък.

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.

Правна информация - Политика за поверителност