Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 29 mars 2007 - Bryssel

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

6. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Jan Mulder meddelade att han hade varit närvarande men att hans namn inte fanns med i närvarolistan.

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy