Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 29 март 2007 г. - Брюксел

7. Проверка на пълномощията на новите членове на Европейския парламент
Пълни стенографски протоколи

Giuseppe Gargani, председател на комисията JURI, представи устен доклад относно предложението на посочената комисия за проверка на пълномощията на българските и румънските членове на Парламента (точка 1 от протокола от 15.01.2007 и точка 3 от протокола от 15.01.2007. и приложение 1 към протокола от тази дата) и на Göran Färm, Søren Bo Søndergaard и Wolfgang Bulfon.

Парламентът реши да потвърди мандата на посочените членове на ЕП.

Правна информация - Политика за поверителност