Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 29 mars 2007 - Bryssel

7. Valprövning av nya ledamöter i Europaparlamentet
Fullständigt förhandlingsreferat

Giuseppe Gargani, ordförande för utskottet JURI, presenterade ett muntligt betänkande med utskottets förslag om valprövning av de bulgariska och rumänska ledamöterna (punkt 1 i protokollet av den 15.01.2007 och punkt 3 i protokollet av den 15.01.2007 och bilaga 1 till protokollet från detta datum) och Göran Färm, Søren Bo Søndergaard och Wolfgang Bulfon.

Europaparlamentet beslutade att fastställa dessa ledamöters mandat.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy