Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2005/0263(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0332/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0332/2006

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 29/03/2007 - 8.4
CRE 29/03/2007 - 8.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0091

Pöytäkirja
Torstai 29. maaliskuuta 2007 - Bryssel

8.4. Lääkinnällisistä laitteista annettujen direktiivien tarkistaminen ***I (äänestys)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivien 90/385/ETY ja 93/42/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta lääkinnällisistä laitteista annettujen direktiivien tarkistamisen osalta [KOM(2005)0681 - C6-0006/2006 - 2005/0263(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Thomas Ulmer (A6-0332/2006)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2007)0091)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0091)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Thomas Ulmer (esittelijä) käytti puheenvuoron tehdäkseen teknisen täsmennyksen 4 kohtaan ja 87 kohdasta pidettävään kohta kohdalta -äänestykseen.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö