Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 29. marca 2007 - Brusel

8.5. Štrukturálna podniková štatistika ***I (hlasovanie)
CRE

Správa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štrukturálnej podnikovej štatistike [COM(2006)0066 - C6-0063/2006 - 2006/0020(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa Elisa Ferreira (A6-0062/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2007)0092)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0092)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

- Anne Ferreira (spravodajkyňa) pred hlasovaním;

- Reinhard Rack za skupinu PPE-DE počas hlasovania so žiadosťou, aby sa o PDN 118 a 143 až 174, ktoré predložila skupina PSE, hlasovalo v blokoch, a Hannes Swoboda za skupinu PSE s touto žiadosťou súhlasil.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia