Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0278(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0061/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0061/2007

Συζήτηση :

PV 28/03/2007 - 16
CRE 28/03/2007 - 16

Ψηφοφορία :

PV 29/03/2007 - 8.8
CRE 29/03/2007 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 22/05/2007 - 9.6
CRE 22/05/2007 - 9.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0095
P6_TA(2007)0191

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 29 Μαρτίου 2007 - Βρυξέλλες

8.8. Βιολογική παραγωγή και επισήμανση των βιολογικών προϊόντων * (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων [COM(2005)0671 - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγήτρια: Marie-Hélène Aubert (A6-0061/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2007)0095)

Παρεμβαίνει η Marie-Hélène Aubert (εισηγήτρια), η οποία ζητεί, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Κανονισμού, να αναβληθεί η ψηφοφορία σχετικά με το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος. Το Σώμα συναινεί σε αυτό το αίτημα. Το ζήτημα ως εκ τούτου αναπέμπεται για επανεξέταση στην αρμόδια επιτροπή.

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Η Roberta Angelilli, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, αποσύρει την τροπολογία 167, που κατατέθηκε εξ ονόματος της Ομάδας της, υπέρ της τροπολογίας 171.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου